« Łuk 6:17 Ewangelia Łukasza 6:18 Łuk 6:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I strapieni od duchów nieczystych, a zleczani bywali.
2.WUJEK.1923Którzy byli przyszli, aby go słuchali, i byli uzdrowieni od niemocy swoich. I którzy nagabani byli od duchów nieczystych, uzdrawiani byli.
3.RAKOW.NTI którzy trapieni byli od duchów nieczystych; i uzdrawiani byli.
4.GDAŃSKA.1881I ci, którzy byli trapieni od duchów nieczystych, byli uzdrowieni.
5.GDAŃSKA.2017Także ci, którzy byli dręczeni przez duchy nieczyste, zostali uzdrowieni.
6.SZCZEPAŃSKIktórzy się zbiegli, by Go słuchać, i znaleźć uzdrowienie z niemocy swoich. Także i nękani przez duchy nieczyste doznawali uleczenia.
7.MARIAWICII ci, którzy byli dręczeni od duchów nieczystych, byli uzdrowieni.
8.BIESZK.ŁUK.1931Ci wszyscy przyszli byli, aby go słuchać i uleczyć się z chorób swoich. Także i ci, co byli trapieni przez duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia.
9.GRZYM1936aby go słuchać i leczyć się u niego z niemocy swoich. A kogo duch nieczysto dręczył, zdrowie odzyskiwał.
10.DĄBR.WUL.1973którzy przybyli, aby go słuchać i odzyskiwać zdrowie. Także i dręczeni przez duchy nieczyste uzdrawiani byli.
11.DĄBR.GR.1961którzy przybyli, aby go słuchać i odzyskać zdrowie. Także i dręczeni przez duchy nieczyste byli uzdrawiani.
12.TYSIĄCL.WYD5przyszli oni, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia.
13.BRYTYJKAA także dręczeni przez duchy nieczyste byli uzdrawiani.
14.POZNAŃSKAprzyszło, aby Go słuchać i odzyskać zdrowie. A ci, których dręczyły duchy nieczyste, powracali do zdrowia.
15.WARSZ.PRASKAPrzybyli, żeby Go posłuchać i doznać ulgi w rożnych dolegliwościach. I ci, których dręczyły złe duchy, również wracali do zdrowia.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc byli uzdrawiani ci, dręczeni przez nieczyste duchy.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzyszli oni, aby Go posłuchać i przeżyć uzdrowienie. Uzdrowienia doświadczali również ludzie nękani przez duchy nieczyste.
18.TOR.PRZ.2023I ci, którzy byli dręczeni przez duchy nieczyste, byli uzdrawiani.