« Łuk 6:19 Ewangelia Łukasza 6:20 Łuk 6:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A on podniózszy oczy na ucznie swoje, mówił: Błodzy żebracy, iż wasze jest królestwo Boże.
2.WUJEK.1923A on podniósłszy oczy na ucznie swoje, mówił: Błogosławieni ubodzy; bo wasze jest królestwo Boże.
3.RAKOW.NTA on podnióższy oczy swoje na ucznie swe, mówił: Szczęśliwi ubodzy, iż wasze jest ono królestwo Boże.
4.GDAŃSKA.1881A on podniósłszy oczy swoje na uczniów, mówił: Błogosławieni jesteście wy, ubodzy! bo wasze jest królestwo Boże.
5.GDAŃSKA.2017A on podniósł oczy na uczniów i mówił: Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, bo wasze jest królestwo Boże.
6.SZCZEPAŃSKIA On, podniósłszy <swe> oczy na uczniów swych, przemówił: Błogosławieni ubodzy, albowiem wasze jest królestwo Boże.
7.MARIAWICIWtedy On podniósłszy oczy na uczniów Swych, mówił do nich: Błogosławieni ubodzy, albowiem wasze jest Królestwo Boże.
8.BIESZK.ŁUK.1931A on podniósłszy oczy na uczniów swoich, tak do nich przemówił: „Błogosławieni wy ubodzy, bo wasze jest królestwo Boże!
9.GRZYM1936A on podniósł oczy na uczniów swoich i nauczał: Błogosławieni jesteście, ubodzy, bo wasze jest królestwo niebieskie.
10.DĄBR.WUL.1973A on, podniósłszy oczy na uczniów swoich, mówił: Błogosławieni ubodzy, bo wasze jest Królestwo Boże.
11.DĄBR.GR.1961A on, podniósłszy oczy na uczniów swoich, mówił: Błogosławieni ubodzy, bo wasze jest Królestwo Boże.
12.TYSIĄCL.WYD5On zaś podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: Błogosławieni [jesteście], ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże.
13.BRYTYJKAA On podniósłszy oczy na uczniów swoich powiedział: Błogosławieni ubodzy, albowiem wasze jest Królestwo Boże.
14.POZNAŃSKAOn zaś skierował oczy na uczniów i mówił: - Szczęśliwi ubodzy, bo wasze jest królestwo Boże.
15.WARSZ.PRASKAOn zaś, patrząc na swoich uczniów, począł mówić: Błogosławieni ubodzy, albowiem wasze jest królestwo Boże.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A on podniósł swe oczy na swoich uczniów oraz mówił: Bogaci, którzy żebrzą, bowiem wasze jest Królestwo Boga.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITOn natomiast skierował wzrok na swoich uczniów i zaczął mówić: Szczęśliwi jesteście, ubodzy, gdyż wasze jest Królestwo Boże.
18.TOR.PRZ.2023A On, podniósł swoje oczy na swoich uczniów i mówił: „Błogosławieni, ubodzy! Bo wasze jest Królestwo Boże.