« Łuk 6:20 Ewangelia Łukasza 6:21 Łuk 6:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Błodzy łaknący ninie, iż nakarmieni będziecie. Błodzy płaczący ninie, iż śmiać się będziecie.
2.WUJEK.1923Błogosławieni, którzy teraz łakniecie; bo będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy płaczecie teraz; bo się śmiać będziecie.
3.RAKOW.NTSzczęśliwi którzy łakniecie teraz; iż będziecie nasyceni. Szczęśliwi którzy płaczecie teraz; iż się śmiać będziecie.
4.GDAŃSKA.1881Błogosławieni jesteście, którzy teraz łakniecie; bo będziecie nasyceni. Błogosławieni jesteście, którzy teraz płaczecie; bo się śmiać będziecie.
5.GDAŃSKA.2017Błogosławieni jesteście wy, którzy teraz cierpicie głód, bo będziecie nasyceni. Błogosławieni jesteście wy, którzy teraz płaczecie, bo śmiać się będziecie.
6.SZCZEPAŃSKIBłogosławieni, którzy teraz łakniecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy się teraz smucicie, albowiem weselić się będziecie.
7.MARIAWICIBłogosławieni, którzy teraz łakniecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem będziecie się śmiać.
8.BIESZK.ŁUK.1931Błogosławieni, którzy teraz łakniecie, bo będziecie nasyceni! Błogosławieni, którzy płaczecie teraz, bo z radości śmiać się będziecie!
9.GRZYM1936Błogosławieni wy, co łakniecie, bo będziecie nasyceni. Błogosławieni wy, co płaczecie, bo cieszyć się będziecie.
10.DĄBR.WUL.1973Błogosławieni, którzy teraz łakniecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem będziecie się weselić.
11.DĄBR.GR.1961Błogosławieni, którzy teraz łakniecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem będziecie się weselić.
12.TYSIĄCL.WYD5Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie.
13.BRYTYJKABłogosławieni, którzy teraz łakniecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie.
14.POZNAŃSKASzczęśliwi, którzy teraz łakniecie, bo będziecie nasyceni. Szczęśliwi, którzy teraz płaczecie, bo będziecie się śmiali.
15.WARSZ.PRASKABłogosławieni wy, którzy teraz głód cierpicie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bogaci, którzy odczuwają teraz braki, bowiem będziecie nasyceni. Bogaci, którzy teraz płaczą, bowiem śmiać się będziecie.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITSzczęśliwi, którzy teraz głodujecie, ponieważ będziecie nasyceni. Szczęśliwi, którzy teraz płaczecie, dlatego że będziecie radośni.
18.TOR.PRZ.2023Błogosławieni, którzy teraz głodujecie; gdyż zostaniecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie; gdyż będziecie się śmiać.