« Łuk 6:24 Ewangelia Łukasza 6:25 Łuk 6:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Biada wam nasyceni, iż łaknąć będziecie. Biada wam śmiejącym się ninie, iż zasmucicie się i płakać będziecie.
2.WUJEK.1923Biada wam, którzyście się nasycili; albowiem łaknąć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie; bo będziecie narzekać i płakać.
3.RAKOW.NTBiada wam, którzyście napełnieni! iż łaknąć będziecie. Biada wam, którzy się śmiejecie teraz! iż żałować i płakać będziecie.
4.GDAŃSKA.1881Biada wam, którzyście nasyceni! albowiem łaknąć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie! bo się smucić i płakać będziecie.
5.GDAŃSKA.2017Biada wam, którzy jesteście nasyceni, bo będziecie cierpieć głód. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, bo będziecie się smucić i płakać.
6.SZCZEPAŃSKIBiada wam, którzy <teraz> jesteście nasyceni, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz weselicie, albowiem będziecie się smucić i płakać.
7.MARIAWICIBiada wam nasyconym, albowiem łaknąć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem będziecie się smucić i płakać.
8.BIESZK.ŁUK.1931Biada wam, którzy jesteście nasyceni; albowiem łaknąć będziecie! Biada wam, którzy się teraz śmiejecie; bo będziecie się smucić i płakać!
9.GRZYM1936Biada wam, syci, bo łaknąć będziecie. Biada wam, co się teraz śmiejecie, bo płakać i jęczeć będziecie.
10.DĄBR.WUL.1973Biada wam, którzyście nasyceni, albowiem łaknąć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem będziecie się smucić a płakać.
11.DĄBR.GR.1961Biada wam, którzyście teraz nasyceni, albowiem łaknąć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem będziecie się smucić, a płakać.
12.TYSIĄCL.WYD5Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie.
13.BRYTYJKABiada wam, którzy teraz nasyceni jesteście, gdyż będziecie cierpieć głód. Biada wam, którzy teraz się śmiejecie, bo smucić się i płakać będziecie.
14.POZNAŃSKABiada wam, którzy teraz syci jesteście, to będziecie łaknąć. Biada (wam), którzy się teraz śmiejecie, bo smucić się będziecie i płakać.
15.WARSZ.PRASKABiada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem będziecie głód cierpieć. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem będziecie smucić się i płakać.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Biada wam, obecnie nasyconym, bowiem będziecie głodni. Biada wam, obecnie się śmiejącym, bo będziecie żałować i zapłaczecie.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITBiada wam, teraz opływającym w dostatki, gdyż spadnie na was głód. Biada wam, zuchwale roześmianym, gdyż będziecie smucić się i płakać.
18.TOR.PRZ.2023Biada wam, którzy jesteście nasyceni! Bo będziecie głodować. Biada wam, którzy teraz się śmiejecie! Bo będziecie smucić się i płakać.