« Łuk 6:28 Ewangelia Łukasza 6:29 Łuk 6:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bijącemu cię po czeluści, nastaw i drugiej, a od biorącego tobie płaszcz, i suknie nie zbraniaj.
2.WUJEK.1923I kto cię bije w policzek, nastaw i drugiego, a temu, któryćby brał płaszcz, i sukniéj nie zbraniaj.
3.RAKOW.NTBijącemu cię w policzek, podaj i drugi; i onemu któryć bierze szatę, i sukni nie hamuj.
4.GDAŃSKA.1881Temu, któryby cię uderzył w policzek, nastaw mu i drugiego: a temu, któryćby brał płaszcz, i sukni nie zabraniaj;
5.GDAŃSKA.2017Temu, kto cię uderzy w policzek, nadstaw i drugi, a temu, kto zabiera ci płaszcz, i szaty nie odmawiaj.
6.SZCZEPAŃSKIJeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi; a temu, co ci płaszcz zabiera, nie broń nawet sukni.
7.MARIAWICII temu kto cię uderzy w policzek, nadstaw i drugiego. A temu kto ci odejmuje płaszcz, i sukni nie broń.
8.BIESZK.ŁUK.1931Jeśli cię kto uderzy w jeden policzek, nadstaw mu i drugi a temu, który ci zabrał płaszcz, zostaw nawet suknię.
9.GRZYM1936Kto cię uderzy w jeden policzek, nadstaw mu drugiego. Kto ci płaszcz zabiera, nie wzbraniaj mu sukni.
10.DĄBR.WUL.1973A kto by cię uderzył w policzek, nadstaw mu i drugi. A temu, który zabiera ci płaszcz, nie wzbraniaj i tuniki.
11.DĄBR.GR.1961A kto by cię uderzył w policzek, nadstaw mu i drugi. A temu, który zabiera ci płaszcz, nie wzbraniaj i tuniki.
12.TYSIĄCL.WYD5Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty.
13.BRYTYJKATemu, kto cię uderzy w policzek, nadstaw i drugi, a temu, kto ci zabiera płaszcz, i sukni nie odmawiaj.
14.POZNAŃSKATemu, kto uderzy cię w jeden policzek, nastaw drugi, a temu, kto zabiera ci suknię, nie odmawiaj też płaszcza.
15.WARSZ.PRASKATemu zaś, który cię uderzył w jeden policzek, nadstaw i drugi, a temu, kto ci zabierze płaszcz, nie zabraniaj [wziąć] także ubrania.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Temu, co cię bije w policzek nadstaw i drugi; a temu, co zabiera twój płaszcz i sukni nie odmawiaj.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITTemu, kto ci wymierza policzek, nadstaw też drugi, a temu, kto ci odbiera płaszcz, nie broń i koszuli.
18.TOR.PRZ.2023Temu, który cię uderza w policzek, nadstaw i drugi; a temu, który odbiera ci płaszcz, i koszuli wziąć nie zabraniaj.