« Łuk 6:34 Ewangelia Łukasza 6:35 Łuk 6:36 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A tak miłujcie nieprzyjacioły wasze, i dobrze czyńcie, i pożyczajcie, niczego się nie nadziewając, a będzie zapłata wasza mnoga, i będziecie synmi najwyższego, iż on łaskawy jest do niewdzięcznych i złościwych.
2.WUJEK.1923A tak miłujcie nieprzyjacioły wasze, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się ztąd nie spodziewając: a będzie wielka zapłata wasza, i będziecie synmi Najwyższego; albowiem on dobrotliwy jest przeciw niewdzięcznym i złym.
3.RAKOW.NTOwszem miłujcie nieprzyjacioły wasze, i czyńcie dobrze, i pożyczajcie, nic się stąd nie nadziewając; a będzie zapłata wasza mnoga, i będziecie Syny onego Najwyższego; iż on dobrotliwy jest nad niewdzięcznymi i złymi.
4.GDAŃSKA.1881Owszem miłujcie nieprzyjacioły wasze, i czyńcie im dobrze, i pożyczajcie, nic się stąd nie spodziewając, a będzie wielka zapłata wasza, i będziecie synami Najwyższego; albowiem on dobrotliwy jest przeciw niewdzięcznym i złym.
5.GDAŃSKA.2017Ale miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie im dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając, a wielka będzie wasza nagroda i będziecie synami Najwyższego. On bowiem jest dobry dla niewdzięcznych i złych.
6.SZCZEPAŃSKIWy atoli miłujcie nieprzyjaciół waszych; i czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się [za to] nie spodziewając, a nagroda wasza będzie obfita; będziecie też synami Najwyższego, bo On łaskawy jest względem niewdzięczników i przewrotnych.
7.MARIAWICIWszakoż miłujcie nieprzyjaciół waszych, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się stąd nie spodziewając, a wtedy będzie odpłata wasza wielka, i będziecie synami Najwyższego, albowiem i On dobrotliwy jest ku niewdzięcznym i złym.
8.BIESZK.ŁUK.1931Wy zaś miłujcie nieprzyjaciół swoich; czyńcie dobrze i pożyczajcie, żadnej wzajemnej przysługi za to się nie spodziewając. Wówczas wielka będzie zapłata wasza i będziecie synami Najwyższego: albowiem on jest dobrotliwy nawet wobec niewdzięcznych i złych.
9.GRZYM1936Ale wy macie miłować nieprzyjaciół waszych; czynić dobrze i pożyczać bez nadziei zysku, a wielka będzie nagroda wasza i staniecie się dziećmi Najwyższego, który jest dobry nawet dla niewdzięcznych i złych.
10.DĄBR.WUL.1973Wy wszakże miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie i pożyczajcie, niczego się stąd nie spodziewając, a zapłata wasza będzie wielka i będziecie synami Najwyższego, albowiem On łaskawy jest dla niewdzięcznych i złych.
11.DĄBR.GR.1961Wy wszakże miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie i pożyczajcie, niczego się stąd nie spodziewając, a zapłata wasza będzie obfita i będziecie synami Najwyższego, albowiem jest On łaskawy dla niewdzięcznych i złych.
12.TYSIĄCL.WYD5Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych.
13.BRYTYJKAAle miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie, i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza, i synami Najwyższego będziecie, gdyż On dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych, i dla złych.
14.POZNAŃSKALecz kochajcie waszych nieprzyjaciół i czyńcie dobrze, i pożyczajcie, nie spodziewając się niczego, a zapłata wasza będzie sowita i będziecie synami Najwyższego, bo On jest dobry dla niewdzięcznych i złych.
15.WARSZ.PRASKARaczej miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego w zamian nie spodziewając się, a wtedy wielka będzie wasza zapłata i będziecie synami Najwyższego, bo On również okazuje swoją łaskawość niewdzięcznikom i złym.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem miłujcie waszych wrogów, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się w zamian nie spodziewając, a wasza zapłata będzie wielka oraz będziecie dziećmi Najwyższego; bo On jest łaskawy dla niewdzięcznych i złych.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITAle kochajcie waszych wrogów, czyńcie dobrze, pożyczajcie, nie oczekując nic w zamian, a otrzymacie hojną zapłatę i będziecie synami Najwyższego. On bowiem jest życzliwy dla niewdzięcznych i złych.
18.TOR.PRZ.2023Ale miłujcie swoich nieprzyjaciół i czyńcie im dobrze, i pożyczajcie nie spodziewając się niczego w zamian, a wielka będzie wasza zapłata, i będziecie synami Najwyższego; On bowiem dobrotliwy jest dla niewdzięcznych i złych.