« Łuk 6:35 Ewangelia Łukasza 6:36 Łuk 6:37 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bądźcie przeto miłosierni, jako i ociec wasz miłosierny jest.
2.WUJEK.1923A tak bądźcie miłosierni, jako i Ojciec wasz miłosierny jest.
3.RAKOW.NTBądźcie tedy miłosierni, jako i on Ociec wasz miłosierny jest.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż bądźcie miłosierni, jako i Ojciec wasz miłosierny jest.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego bądźcie miłosierni, jak i wasz Ojciec jest miłosierny.
6.SZCZEPAŃSKIBądźcie <przeto> miłosierni, jak i Ojciec wasz jest miłosierny.
7.MARIAWICIBądźcież tedy miłosierni, jako i Ojciec wasz miłosierny jest.
8.BIESZK.ŁUK.1931Bądźcie zatem miłosierni, jako i Ojciec wasz miłosierny jest.
9.GRZYM1936Bądźcie więc miłosierni, jako i ojciec wasz miłosierny jest.
10.DĄBR.WUL.1973Bądźcie tedy miłosierni, jako i Ojciec wasz miłosierny jest.
11.DĄBR.GR.1961Stańcie się tedy miłosierni, jak Ojciec wasz miłosierny jest.
12.TYSIĄCL.WYD5Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny.
13.BRYTYJKABądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz.
14.POZNAŃSKABądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny.
15.WARSZ.PRASKABądźcie tedy miłosierni, bo i Ojciec wasz jest miłosierny.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bądźcie więc, miłosierni, jak i wasz Ojciec jest miłosierny.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWzorem też swego Ojca bądźcie miłosierni.
18.TOR.PRZ.2023Dlatego bądźcie miłosierni, jak i Ojciec wasz jest miłosierny.