« Łuk 6:3 Ewangelia Łukasza 6:4 Łuk 6:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jako wszedł do domu Bożego, i chleby pokładne wziął, i jadł, i dał i tym (co) z nim. Których niegodziło się jeść tylko samym offiarnikom?
2.WUJEK.1923Jako wszedł do domu Bożego i wziął chleby pokładne i jadł i dał tym, którzy z nim byli, których nie godzi się jeść, jedno tylko kapłanom?
3.RAKOW.NTJako wszedł do domu Bożego, i chleby pokładzienia wziął, i jadł, a dał też onym, którzy z nim byli; których nie godzi się jadać jedno samym tylko Ofiarownikom?
4.GDAŃSKA.1881Jako wszedł do domu Bożego, a wziął chleby pokładne, i jadł, a dał i tym, którzy z nim byli; których się nie godziło jeść, tylko samym kapłanom?
5.GDAŃSKA.2017Jak wszedł do domu Bożego, wziął chleby pokładne, których nie wolno było jeść nikomu oprócz kapłanów, i jadł, i dał również tym, którzy z nim byli?
6.SZCZEPAŃSKIJakto wszedł do domu Bożego, i wziąwszy chleby ofiarne, posilił się, i dał swym towarzyszom; a ich nie wolno pożywać, jeno samym kapłanom!
7.MARIAWICIjako wszedł do domu Bożego i wziąwszy chleby pokładne, których się nie godzi pożywać, jedno samym tylko kapłanom, jadł je i dał tym, którzy z nim byli?
8.BIESZK.ŁUK.1931Jak to wszedł do domu Bożego, wziął chleby ofiarne, które jeść wolno było tylko kapłanom, jadł je i dał z nich także towarzyszom?”.
9.GRZYM1936Jak wszedł do domu Bożego i wziął chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść się godzi? Jak je sam spożywał i innym z orszaku swego rozdawał?
10.DĄBR.WUL.1973Jako wszedł do domu Bożego i wziął chleby pokładne, i jadł, i dał tym, którzy z nim byli, choć nie godzi się ich spożywać jeno samym kapłanom.
11.DĄBR.GR.1961Jak to wszedł do domu Bożego i wziąwszy chleby pokładne, jadł i dał tym, którzy z nim byli, choć nie godzi się ich spożywać nikomu tylko samym kapłanom.
12.TYSIĄCL.WYD5Jak wszedł do domu Bożego i wziąwszy chleby pokładne, sam jadł i dał swoim ludziom? Chociaż samym tylko kapłanom wolno je spożywać.
13.BRYTYJKAJak wszedł do domu Bożego i wziął chleby pokładne, których wszak nie wolno jeść nikomu, jak tylko kapłanom, i jadł, dał tym, którzy z nim byli?
14.POZNAŃSKAJak wszedł do domu Bożego i zjadał poświęcone chleby, których jeść nie wolno nikomu oprócz samych kapłanów, i dał towarzyszom?
15.WARSZ.PRASKAJak to wszedł do domu Bożego, wziął chleby pokładne, jadł je sam i dawał tym, którzy z nim byli, te chleby, które wolno spożywać tylko kapłanom?
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jak wszedł do Domu Boga oraz wziął chleby pokładne, których nie wolno zjeść, chyba że samym kapłanom; a jadł, oraz dał tym, co z nim byli?
17.EIB.BIBLIA.2016.LITO tym, jak wszedł do domu Bożego, wziął chleb obecności, który mogą jeść tylko kapłani, sam go jadł oraz dał tym, którzy z nim byli?
18.TOR.PRZ.2023Jak wszedł do domu Bożego i wziął chleby ofiarne, i jadł, dał też tym, którzy byli z nim; a których nie wolno jeść, jak tylko kapłanom.”