« Łuk 6:40 Ewangelia Łukasza 6:41 Łuk 6:42 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Co lepak widzisz pręt w oku brata twego, a bierzma w oku własnem nie obaczasz?
2.WUJEK.1923A cóż widzisz źdźbło w oku brata twego, a tramu, który jest w oku twojem, nie baczysz?
3.RAKOW.NTA co upatrujesz drzazgę w oku brata twego, a tramu który jest w własnym oku nie obaczasz?
4.GDAŃSKA.1881A czemuż widzisz źdźbło w oku brata twego, a balki, która jest w oku twojem, nie baczysz?
5.GDAŃSKA.2017Czemu widzisz źdźbło w oku swego brata, a na belkę, która jest w twoim oku, nie zwracasz uwagi?
6.SZCZEPAŃSKICzemuż to widzisz drzazgę w oku brata swego, a belki w oku własnem nie spostrzegasz?
7.MARIAWICICzemu widzisz źdźbło w oku brata twego, a belki, która jest w oku twojem, nie baczysz?
8.BIESZK.ŁUK.1931Czemu widzisz drzazgę w oku brata swego, a belki w własnem oku nie dostrzegasz?
9.GRZYM1936Dlaczego widzisz źdźbło w oku brata, a belki w swojem oku nie dostrzegasz?
10.DĄBR.WUL.1973A cóż widzisz źdźbło w oku brata twego, a belki w oku własnym nie dojrzysz?
11.DĄBR.GR.1961A cóż widzisz źdźbło w oku brata twego, a belki w oku własnym nie dostrzegasz?
12.TYSIĄCL.WYD5Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku?
13.BRYTYJKAA dlaczego widzisz źdźbło, w oku brata swego, a belki w oku własnym nie dostrzegasz?
14.POZNAŃSKADlaczego widzisz pyłek w oku brata, a nie dostrzegasz belki w swoim oku?
15.WARSZ.PRASKAJakże to jest, że widzisz w oku brata małą zadrę, a we własnym oku nie dostrzegasz całej belki?
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czemu widzisz źdźbło w oku twojego brata, zaś belki we własnym oku nie poznajesz?
17.EIB.BIBLIA.2016.LITJak to jest, że widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym nie dostrzegasz?
18.TOR.PRZ.2023A dlaczego widzisz drzazgę w oku swojego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz?