« Łuk 6:41 Ewangelia Łukasza 6:42 Łuk 6:43 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Albo jako możesz mówić bratu twemu: Bracie, niech wyrzucę pręt który w oku twem, sam woku twojem bierzma niewidząc? obłudniku, wyrzuć pierwej bierzmo z oka swego, a tedy przejrzysz wyrzucić pręt który w oku brata twego.
2.WUJEK.1923Albo jako możesz rzec bratu twemu: Bracie! dopuść, że wyrzucę źdźbło z oka twego, sam tramu w oku twem nie bacząc? Obłudniku! wyrzuć pierwéj tram z oka twego, a tedy przejrzysz, abyś wyjął źdźbło z oka brata twego.
3.RAKOW.NTAbo jako możesz rzec bratu swemu: Bracie! dopuść wyrzucę drzazgę która jest w oku twym; sam onego który jest w oku twym tramu nie uważając? Obłudniku wyrzuć wprzód tram z oka twego, a tedy przejźrzysz abyś wyrzucił drzazgę która jest w oku brata twego.
4.GDAŃSKA.1881Albo jakoż możesz rzec bratu twemu: Bracie! dopuść, iż wyjmę źdźbło, które jest w oku twojem, a sam balki, która jest w oku twojem, nie widzisz? Obłudniku! wyjmij pierwej balkę z oka twego, a tedy przejrzysz, abyś wyjął źdźbło, które jest w oku brata twego.
5.GDAŃSKA.2017Albo jakże możesz mówić swemu bratu: Bracie, pozwól, że wyjmę źdźbło, które jest w twoim oku, gdy sam nie widzisz belki, która jest w twoim oku? Obłudniku, wyjmij najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło, które jest w oku twego brata.
6.SZCZEPAŃSKI{Lub} jakże możesz mówić do brata swego: Bracie, pozwól, niech wyjmę drzazgę z oka twego; {skoro} sam belki w oku swojem nie widzisz? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę z oka własnego, a potem zobaczysz, jak wyrzucić drzazgę z oka brata swego.
7.MARIAWICIAlbo jako możesz rzec bratu twemu: Bracie, dopuść, że wyrzucę źdźbło z oka twego, – sam w oku swem belki nie widząc? Obłudniku, wyrzuć pierwej belkę z oka twego, a wtedy przejrzysz, abyś mógł wyjąć źdźbło z oka brata twego.
8.BIESZK.ŁUK.1931Albo jak ośmielasz się powiedzieć bratu swemu: Bracie, pozwól, że wyjmę drzazgę z oka twego, – ty, który belki w oku swojem nie widzisz? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę z oka własnego, a wtedy dość wyraźnie będziesz widział, chcąc wyjąć drzazgę z oka brata swego!
9.GRZYM1936Jak śmiesz mówić bratu: Pozwól mi, bracie, bym ci wyjął źdźbło z oka, kiedy ty własnej belki w oku swojem nie widzisz? Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego a wtedy zobaczysz, jak należy wyjąć źdźbło z oka braterskiego.
10.DĄBR.WUL.1973Albo jako możesz rzec bratu twemu: Bracie, dozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, a sam belki, która jest w oku twoim, nie widzisz? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę z oka własnego, a wtedy przejrzysz, abyś wyjął źdźbło z oka brata twego.
11.DĄBR.GR.1961Jakże możesz mówić twemu bratu: Bracie, dozwól, że wyjmę źdźbło z twego oka, a sam belki, która jest w oku własnym, nie widzisz? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę z oka własnego, a wtedy przejrzysz, abyś wyjął źdźbło z oka brata twego.
12.TYSIĄCL.WYD5Jak możesz mówić swemu bratu: Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego.
13.BRYTYJKAAlbo jak powiesz bratu swemu: Pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, a oto belka jest w oku twoim? Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego.
14.POZNAŃSKAJak możesz mówić bratu: Pozwól, bracie, że wyjmę pyłek, który jest w twoim oku, skoro sam we własnym oku belki nie widzisz? Obłudniku! Wyjmij najpierw belkę ze swojego oka, a wtedy będziesz widział, jak wyjąć pyłek z oka swego brata.
15.WARSZ.PRASKAI jakże ty możesz mówić do twego brata: Bracie, pozwól mi wyjąć zadrę z twego oka – kiedy sam we własnym oku belki nie widzisz? Obłudniku, usuń wpierw belkę z własnego oka, a potem będziesz mógł zobaczyć, jak usunąć zadrę z oka brata twego.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Albo jak możesz mówić twojemu bratu: Bracie, pozwól, że wyrzucą źdźbło, które jest w twoim oku sam nie widząc belki w swym oku? Obłudniku, najpierw wyrzuć belkę z twojego oka, a wtedy zobaczysz wyraźnie, chcąc wyrzucić źdźbło z oka twojego brata.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITJak możesz mówić swemu bratu: Bracie, pozwól, że wyjmę drzazgę z twego oka, gdy we własnym oku nie dostrzegasz belki? Obłudniku, wyjmij najpierw belkę ze swojego oka, wtedy zaczniesz widzieć wyraźnie i będziesz w stanie usunąć drzazgę z oka twojego brata.
18.TOR.PRZ.2023Lub jak możesz powiedzieć swojemu bratu: Bracie! Pozwól, że wyrwę drzazgę z twojego oka; a sam nie widzisz belki, która jest w twoim oku. Obłudniku! Wyrwij wpierw belkę ze swojego oka; a wtedy przejrzysz, abyś wyrwał drzazgę, która jest w oku twojego brata.