« Łuk 6:46 Ewangelia Łukasza 6:47 Łuk 6:48 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wszelki przychodzący ku mnie, a słuchający moich rzeczy, i czyniący je, pokażę wam komu jest podobny.
2.WUJEK.1923Wszelki, który przychodzi do mnie, a słucha mów moich i czyni je, okażę wam, komu jest podobnym.
3.RAKOW.NTWszelki przychodzący do mnie i słyszący moje mowy i czyniący je, okażę wam komu jest podobnym:
4.GDAŃSKA.1881Każdy, który przychodzi do mnie, a słucha słów moich, i czyni je, pokażę wam, komu jest podobnym.
5.GDAŃSKA.2017Pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie, słucha moich słów i wypełnia je.
6.SZCZEPAŃSKIChcę wam okazać, do kogo podobny jest każdy, co do Mnie przychodzi i słucha mów moich i wypełnia je.
7.MARIAWICIKażdy kto przychodzi do Mnie i słucha nauk Moich i pełni je, ukażę wam, komu jest podobny.
8.BIESZK.ŁUK.1931Pouczę was, komu jest podobny każdy, który przychodzi do mnie, słów moich słucha i według nich postępuje.
9.GRZYM1936Kto do mnie przychodzi i słów moich słucha i pełni je, powiem wam, komu jest podobny.
10.DĄBR.WUL.1973Każdy, który przychodzi do mnie i słucha słów moich, a wypełnia je, okażę wam, do kogo jest podobny.
11.DĄBR.GR.1961Okażę wam do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie, słów moich słucha i wypełnia je.
12.TYSIĄCL.WYD5Pokażę wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do Mnie, słucha słów moich i wypełnia je.
13.BRYTYJKAPokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie i słucha słów moich, i czyni je.
14.POZNAŃSKAPokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do Mnie, słucha słów moich i wprowadza je w czyn:
15.WARSZ.PRASKAPokażę wam, do kogo podobny jest ten, który przychodzi do Mnie, słucha słów moich i wprowadza je w czyn.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pokażę wam do kogo jest podobny każdy, kto do mnie przychodzi, słucha moich słów oraz je czyni.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPokażę wam, do kogo podobny jest ten, kto przychodzi do Mnie, słucha moich słów i robi z nich użytek.
18.TOR.PRZ.2023Pokażę wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do mnie, i słucha moich słów i je czyni.