« Łuk 6:48 Ewangelia Łukasza 6:49 Łuk 7:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz słuchający a nieczyniący, podobny jest człowiekowi budującemu dom na ziemi bez fundamentu, na który przypadła rzeka, i wnet upadł, i było obalenie domu onego wielkie.
2.WUJEK.1923Lecz ten, który słucha a nie czyni, podobien jest człowiekowi, który buduje dom swój na ziemi bez gruntu, o który otrąciła się rzeka, i natychmiast upadł, i stało się obalenie domu onego wielkie.
3.RAKOW.NTA ten który usłyszał a nie czynił, podobien jest człowiekowi który zbudował dom na ziemi bez gruntu; o który otrąciła się rzeka; i wnet upadł, i sstało się rozerwanie domu onego wielkie.
4.GDAŃSKA.1881Ale który słucha, a nie czyni, podobny jest człowiekowi, który zbudował dom swój na ziemi bez gruntu; o który się otrąciła rzeka, i zarazem upadł, a był upadek domu onego wielki.
5.GDAŃSKA.2017Ten zaś, kto słucha, a nie wypełnia, podobny jest do człowieka, który zbudował swój dom na ziemi bez fundamentu. Uderzyła w niego rzeka i natychmiast się zawalił, a upadek tego domu był wielki.
6.SZCZEPAŃSKIKto jednak słuchał, ale nie czynił, podobny jest do człowieka, co zbudował sobie dom na piasku, bez podwaliny, i na który uderzył potok, a on natychmiast runął, ruina zaś domu tego była wielka.
7.MARIAWICIAle kto słucha, a nie czyni, podobny jest człowiekowi, który buduje dom swój na ziemi, bez fundamentu; i gdy przypadła nań nawałność rzeki, upadł i stał się upadek onego domu wielki.
8.BIESZK.ŁUK.1931Kto zaś słucha słów moich, a nie postępuje według nich, podobny jest człowiekowi, który zbudował dom swój bez podwalin na miękkiej ziemi. Wody wezbrane uderzyły oń, a w tej samej chwili runął dom z wielkim trzaskiem, a spustoszenie było straszne.
9.GRZYM1936Kto zaś słucha, ale nie czyni, podobny jest do człowieka, który dom na ziemi bez fundamentu zbudował; fale o niego uderzyły i zapadł się odrazu i wielka była jego ruina.
10.DĄBR.WUL.1973Ale ten, kto słucha i nie wypełnia, podobny jest do człowieka, który buduje swój dom na ziemi, bez podwaliny, o który uderzyła rzeka i natychmiast runął. A upadek domu owego był wielki.
11.DĄBR.GR.1961Ale ten, kto wysłuchał, a nie wypełnił, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi, bez podwaliny, o który uderzyła rzeka i natychmiast runął. A ruina owego domu była wielka.
12.TYSIĄCL.WYD5Lecz ten, kto usłyszał, a nie wypełnił, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu. Gdy rzeka uderzyła w niego, od razu runął, a ruina owego domu była wielka.
13.BRYTYJKAKto zaś słucha, a nie czyni, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu, i uderzyły weń wody, i wnet runął, a upadek domu owego był zupełny.
14.POZNAŃSKAA kto słucha, ale słów moich w czyn nie wprowadza, podobny jest do człowieka, który postawił dom na ziemi bez fundamentu. Rzeka uderzyła w niego. I zawalił się od razu. I zamienił się ten dom w stos gruzów.
15.WARSZ.PRASKAKto zaś nie wprowadza w czyn tego, co słyszy, podobny jest do człowieka, który stawia swój dom na ziemi bez żadnego fundamentu: uderza weń fala, a on zapada się natychmiast i ulega zniszczeniu bez reszty.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś kto usłyszał a nie uczynił, podobny jest do człowieka, co zbudował dom na ziemi, bez fundamentu; na który wdarła się rzeka i zaraz upadł, i było wielkie zniszczenie tego domu.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITTen natomiast, kto wysłuchał moich słów, lecz nie zrobił z nich użytku, przypomina człowieka, który zbudował dom na gruncie, lecz bez fundamentu. W czasie powodzi budynek szybko runął i pozostało po nim wielkie rumowisko.
18.TOR.PRZ.2023A kto słucha, a nie czyni, podobny jest do człowieka, który zbudował swój dom na ziemi bez fundamentu, w który uderzyła rzeka, i zaraz upadł; a ruina tego domu była wielka.”