« Łuk 6:5 Ewangelia Łukasza 6:6 Łuk 6:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Było lepak i w drugą sobotę (że) on wszedł do szkoły i uczył. I był tam człowiek, a ręka jego prawa była uschła.
2.WUJEK.1923Stało się téż i w drugi szabbat, że wszedł do bóżnice i uczył. A był tam człowiek, a ręka prawa jego była uschła.
3.RAKOW.NTA sstało się w drugi Szabat, że wszedł do zgromadzenia i uczył; a był tam człowiek, i ręka jego prawa była uschła.
4.GDAŃSKA.1881Stało się także i w inszy sabat, że Jezus wszedł do bóźnicy, i nauczał; i był tam człowiek, którego ręka prawa była uschła.
5.GDAŃSKA.2017W inny szabat Jezus wszedł do synagogi i nauczał. A był tam człowiek, który miał uschłą prawą rękę.
6.SZCZEPAŃSKIA gdy innego {także} szabatu wszedł <On> do bóżnicy i nauczał, był tam pewien człowiek, a jego prawa ręka była uschłą.
7.MARIAWICIStało się też i w drugi Szabat, że wszedł do bożnicy i nauczał. A był tam człowiek, któremu była prawa ręka uschła.
8.BIESZK.ŁUK.1931W inną sobotę wszedł Jezus do bóżnicy i uczył. I był tam człowiek, którego prawa ręka była uschła.
9.GRZYM1936Innego znów szabatu zdarzyło się, że wszedł do bóżnicy nauczać, a był tam człowiek z ręką suchą.
10.DĄBR.WUL.1973Stało się też w inny szabat, że wszedł do synagogi i nauczał. A był tam człowiek, który miał uschłą prawą rękę.
11.DĄBR.GR.1961Zdarzyło się też w inny szabat, że wszedł do synagogi i nauczał. A był tam człowiek, który miał uschłą prawą rękę.
12.TYSIĄCL.WYD5W inny szabat wszedł do synagogi i nauczał. A był tam człowiek, który miał uschłą prawą rękę.
13.BRYTYJKAI stało się w inny sabat, że wszedł do synagogi i nauczał. A był tam człowiek z suchą prawą ręką.
14.POZNAŃSKAW inny szabat wszedł do synagogi i nauczał. A był tam człowiek, który miał uschniętą prawą rękę.
15.WARSZ.PRASKAW inny szabat wszedł również do synagogi, żeby nauczać. A był tam człowiek z uschłą prawą ręką.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś w inny szabat zdarzyło mu się wejść do bóżnicy i nauczać. Był tam też człowiek, a jego prawa ręka była uschnięta.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITInnym razem, również w dzień szabatu, Jezus wszedł do synagogi i nauczał. Był tam akurat człowiek, który cierpiał na bezwład prawej ręki.
18.TOR.PRZ.2023Stało się też w inny szabat, że Jezus wszedł do synagogi i nauczał; a był tam pewien człowiek z uschłą prawą ręką.