« Łuk 6:6 Ewangelia Łukasza 6:7 Łuk 6:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I pilnowali go księża i Faryzeuszowie, jeśliby w sobotę leczył, aby naleźli skargę nań.
2.WUJEK.1923I podstrzegali Doktorowie i Pharyzeuszowie, jeźliby w szabbat uzdrawiał, aby naleźli, o coby nań skarżyli.
3.RAKOW.NTA podstrzegali go uczeni w Piśmie i Faryzeuszowie, jeśliby w Szabat uzdrawiał, aby naleźli oskarżenie przeciw niemu.
4.GDAŃSKA.1881I podstrzegli go nauczeni w Piśmie i Faryzeuszowie, jeźliby w sabat uzdrawiał, aby znaleźli, o coby nań skarżyli.
5.GDAŃSKA.2017I obserwowali go uczeni w Piśmie i faryzeusze, czy uzdrowi w szabat, aby znaleźć powód do oskarżenia go.
6.SZCZEPAŃSKIUczeni tedy i faryzeusze uważali <bacznie>, czy go też uzdrowi w szabat; aby mieć powód oskarżenia Go.
7.MARIAWICII podstrzegali Go nauczyciele Zakonni i Faryzeusze, jeśliby w Szabat uzdrawiał, żeby mieli, o coby Go oskarżyć mogli.
8.BIESZK.ŁUK.1931A faryzeusze i uczeni baczne na niego mieli oko, czy nie uzdrawia w sobotę, aby mieć powód oskarżenia go.
9.GRZYM1936Uczeni zaś zakonni i faryzeusze mieli go na oku, czy też go uzdrowi w szabat, żeby mieć stąd powód do skargi na niego.
10.DĄBR.WUL.1973I podpatrywali go uczeni i faryzeusze, czy też będzie w szabat uzdrawiał, aby znaleźć powód do oskarżenia go.
11.DĄBR.GR.1961I podpatrywali go uczeni w Piśmie i faryzeusze, czy też będzie w szabat uzdrawiał, aby znaleźć powód do oskarżenia go.
12.TYSIĄCL.WYD5Uczeni zaś w Piśmie i faryzeusze śledzili Go, czy w szabat uzdrawia, żeby znaleźć powód do oskarżenia Go.
13.BRYTYJKAI podpatrywali go uczeni w Piśmie i faryzeusze, czy uzdrawia w sabat, aby znaleźć podstawę do oskarżenia go.
14.POZNAŃSKAA nauczyciele Pisma i faryzeusze podpatrywali Go, czy uzdrawia w szabat, aby móc Go oskarżyć.
15.WARSZ.PRASKAUczeni w Piśmie zaś i faryzeusze pilnowali Go, czy przypadkiem nie będzie uzdrawiał w szabat. Mieliby wówczas o co Go oskarżyć.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale uczeni w Piśmie i faryzeusze pilnowali go, czy uzdrawia w szabat; by znaleźć powód aby go oskarżać.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITZnawcy Prawa oraz faryzeusze bacznie obserwowali Jezusa: Jeśli w szabat dokona uzdrowienia, będzie powód do wniesienia przeciw Niemu skargi.
18.TOR.PRZ.2023I śledzili Go uczeni w Piśmie i faryzeusze, czy będzie uzdrawiał w szabat, aby znaleźć powód do oskarżenia.