« Łuk 6:7 Ewangelia Łukasza 6:8 Łuk 6:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz on wiedział pomyślenia ich, i rzekł człowiekowi uschłą rękę mającemu: Wstań, a stój w pośrzodku. On lepak wstawszy stanął.
2.WUJEK.1923A on wiedział myśli ich i rzekł człowiekowi, który miał rękę uschłą: Wstań, a stań w pośrodku. I powstawszy, stanął.
3.RAKOW.NTA on wiedział rozmyślania ich; i rzekł człowiekowi uschłą mającemu rękę: Wstań a stań w pojśrzodku; a on powstawszy stanął.
4.GDAŃSKA.1881Ale on wiedział myśli ich, i rzekł człowiekowi, który miał rękę uschłą: Wstań a stań pośrodku. A on wstawszy, stanął.
5.GDAŃSKA.2017Ale on znał ich myśli i powiedział do człowieka, który miał uschłą rękę: Podnieś się i stań na środku. A on podniósł się i stanął.
6.SZCZEPAŃSKIOn zaś znał ich myśli; rzekł tedy do człowieka, mającego uschłą rękę: Podnieś się i stań pośrodku! A <on>, podniósłszy się, stanął.
7.MARIAWICIAle On wiedział myśli ich, i rzekł człowiekowi, który miał rękę uschłą: Wstań i stań w pośrodku. I on wstawszy stanął.
8.BIESZK.ŁUK.1931On zaś, znając ich myśli, rzekł do człowieka z suchą ręką: „Wstań i wystąp przed wszystkich”. Tenże wstał i stanął przed wszystkimi.
9.GRZYM1936Ale on znał ich myśli i rzekł do człowieka z suchą ręką: Wstań i wyjdź na środek. A ten wstał i wyszedł na środek.
10.DĄBR.WUL.1973On jednak znał ich myśli i rzekł człowiekowi, który miał uschłą rękę: Podnieś się i stań pośrodku! A on podniósłszy się stanął.
11.DĄBR.GR.1961On jednak znał ich myśli i rzekł człowiekowi mającemu uschłą rękę: Podnieś się i stań pośrodku! A on podniósłszy się stanął.
12.TYSIĄCL.WYD5On wszakże znał ich myśli i rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: Podnieś się i stań na środku! Podniósł się i stanął.
13.BRYTYJKAOn sam jednak znał myśli ich, rzekł więc do człowieka z suchą ręką: Podnieś się i stań pośrodku. A on podniósłszy się, stanął.
14.POZNAŃSKALecz On znał ich myśli i rzekł człowiekowi, który miał uschniętą rękę: - Stań na środku! On podniósł się i stanął.
15.WARSZ.PRASKATymczasem On, rozpoznawszy ich myśli, powiedział do człowieka z uschłą ręką: Wstań i przyjdź tu na środek.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A on znał ich myśli, zatem powiedział człowiekowi, który miał uschniętą rękę: Podnieś się oraz stań na środku. Więc on się podniósł i stanął.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITJezus, świadom tych intryg, powiedział do człowieka z bezwładem ręki: Wstań i wyjdź na środek. Chory wyszedł.
18.TOR.PRZ.A On znając ich myśli, powiedział człowiekowi, który miał uschłą rękę: Podnieś się i stań na środku. A on podniósł się i stanął.