« Łuk 7:9 Ewangelia Łukasza 7:10 Łuk 7:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A wróciwszy się do domu posłańcy, naleźli niemocnego sługę zdrowego.
2.WUJEK.1923A wróciwszy się, co byli posłani, do domu, naleźli sługę, który chorował, zdrowego.
3.RAKOW.NTI wróciwszy się oni co byli posłani, do domu, naleźli onego który chorował sługę zdrowego.
4.GDAŃSKA.1881A wróciwszy się do domu ci, którzy byli posłani, znaleźli sługę, który się źle miał, zdrowego.
5.GDAŃSKA.2017Ci zaś, którzy byli posłani, po powrocie do domu zastali zdrowym sługę, który chorował.
6.SZCZEPAŃSKIGdy więc wysłańcy wrócili do domu, znaleźli zdrowym sługę, {który chorował}.
7.MARIAWICII wrócili się oni, którzy byli posłani, do domu i znaleźli sługę, który chorował, zdrowego.
8.BIESZK.ŁUK.1931Gdy następnie wysłańcy setnika powrócili do domu, znaleźli sługę, który chorował, zdrowego.
9.GRZYM1936Kiedy zaś wysłańcy wrócili do domu, zastali sługę, który był chory, przy pełnem zdrowiu.
10.DĄBR.WUL.1973I wróciwszy do domu ci, którzy byli wysłani, znaleźli zdrowym sługę, który chorował.
11.DĄBR.GR.1961A wysłannicy, wróciwszy do domu, znaleźli sługę zdrowym.
12.TYSIĄCL.WYD5A gdy wysłańcy wrócili do domu, zastali sługę zdrowego.
13.BRYTYJKAA ci, którzy byli posłani, po powrocie do domu zastali sługę zdrowym.
14.POZNAŃSKAWysłańcy powróciwszy do domu zastali sługę zdrowego.
15.WARSZ.PRASKAA ci, którzy byli posłani, wróciwszy do domu, znaleźli sługę zupełnie zdrowego.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A posłani, gdy wrócili do domu, znaleźli zdrowym tego sługę, który miał się źle.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITA posłańcy po powrocie do domu zastali sługę w dobrym zdrowiu.
18.TOR.PRZ.2023A gdy wrócili do domu ci, którzy byli posłani, znaleźli chorego sługę zdrowego.