« Łuk 7:10 Ewangelia Łukasza 7:11 Łuk 7:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I było potym, szedł do miasta nazwanego Nain. A z nim szli uczniowie jego, i tłum mnogi.
2.WUJEK.1923I stało się potem, szedł do miasta, które zowią Naim, a z nim szli uczniowie jego i rzesza wielka.
3.RAKOW.NTI sstało się dnia drugiego szedł do miasta nazwanego Nain; a szło z nim uczniów jego nie mało, i tłum mnogi.
4.GDAŃSKA.1881I stało się nazajutrz, że szedł do miasta, które zowią Naim, a szło z nim uczniów jego wiele i lud wielki.
5.GDAŃSKA.2017A nazajutrz udał się do miasta zwanego Nain. I szło z nim wielu jego uczniów i mnóstwo ludzi.
6.SZCZEPAŃSKIA gdy dnia następnego wybrał się do miasteczka, zwanego Naim, szli z Nim <dość liczni> uczniowie Jego i mnoga rzesza.
7.MARIAWICII stało się potem, wszedł Jezus do miasta, które zowią Naim, i szli z Nim uczniowie Jego, i rzesza wielka.
8.BIESZK.ŁUK.1931Krótko potem wybrał się Jezus do miasteczka, zwanego Naim. I szło z nim wielu z jego uczniów i rzesza wielka.
9.GRZYM1936A potem udał się do miasteczka Naim a uczniowie jego i cały tłum ludu szedł z nim.
10.DĄBR.WUL.1973I stało się, że znowu szedł do miasta, które zowią Naim, a z nim szli uczniowie jego i rzesza wielka.
11.DĄBR.GR.1961I zdarzyło się, że z kolei poszedł do miasta, które zowią Nain, a z nim szli uczniowie jego i rzesza wielka.
12.TYSIĄCL.WYD5Wkrótce potem udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; a podążali z Nim Jego uczniowie i tłum wielki.
13.BRYTYJKAA zaraz potem udał się do miasta, zwanego Nain, i szli z nim uczniowie jego i mnóstwo ludu.
14.POZNAŃSKAPotem poszedł do miasta zwanego Nain. Szli też z Nim uczniowie i wielki tłum.
15.WARSZ.PRASKAA potem udał się do miasteczka Naim. Szli z Nim uczniowie Jego i wielki tłum ludzi.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś w następnym dniu wydarzyło się, że poszedł do miasta zwanego Nain; a szło za nim dość dużo jego uczniów oraz wielki tłum.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem Jezus wyruszył do miasta o nazwie Nain. Szli z Nim Jego uczniowie oraz wielki tłum.
18.TOR.PRZ.2023I zdarzyło się w następnym dniu, że poszedł do miasta zwanego Nain, i wielu Jego uczniów szło razem z Nim oraz wielki tłum.