« Łuk 7:11 Ewangelia Łukasza 7:12 Łuk 7:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A skoro przybliżył się k bronie miejsckiej, a oto wyniesion umarły, syn jednorodny matki swej, a ta była wdowa, a tłum (z) miasta wielka (był) znią.
2.WUJEK.1923A gdy się przybliżył ku bramie miejskiéj, oto wynoszono umarłego, syna jedynego matki jego; a ta była wdowa; a rzesza miejska wielka z nią.
3.RAKOW.NTA jako się przybliżył ku branie miejskiej, a oto wynoszony był umarły, syn jednorodny u matki swej, a ta była wdową; a tłum z onego miasta nie mały z nią.
4.GDAŃSKA.1881A gdy się przybliżył do bramy miejskiej, tedy oto wynoszono umarłego, syna jedynego matki swojej, a ta była wdową, a z nią szedł wielki lud miasta onego.
5.GDAŃSKA.2017A gdy zbliżył się do bramy miasta, właśnie wynoszono zmarłego, jedynego syna matki, która była wdową. Towarzyszyło jej mnóstwo ludzi z miasta.
6.SZCZEPAŃSKIGdy zaś zbliżał się do bramy miasteczka, oto wynoszono zmarłego, jedynaka pewnej matki, która była wdową; a rzesza z miasteczka w <dość> wielkiej liczbie <towarzyszyła> matce.
7.MARIAWICIA gdy się przybliżał do bramy miejskiej, oto wynoszono umarłego, syna jedynego matki swej, a ta była wdową; i z nią też szła wielka rzesza miejska.
8.BIESZK.ŁUK.1931A gdy się zbliżał do bramy miasteczka, wynoszono właśnie zmarłego, jedynego syna jego matki, a ta była wdową. Wielka rzesza z miasta towarzyszyła jej.
9.GRZYM1936I gdy już był blisko bramy miasteczka, wynoszono właśnie na cmentarz jedynego syna matki jego; a ona była wdową; i duży orszak ludzi z miasta szedł za pogrzebem.
10.DĄBR.WUL.1973A gdy się przybliżył do bramy miejskiej, oto wynoszono umarłego, jedynaka, którego matka była wdową, i liczna rzesza miejska szła z nią.
11.DĄBR.GR.1961A kiedy się przybliżył do bramy miejskiej, oto wynoszono umarłego jedynaka, którego matka była wdową; a liczna rzesza miejska szła z nią.
12.TYSIĄCL.WYD5Gdy przybliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego - jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta.
13.BRYTYJKAA gdy się przybliżył do bramy miasta, oto wynoszono zmarłego, jedynego syna matki, która była wdową, a wiele ludzi z tego miasta było z nią.
14.POZNAŃSKAKiedy zbliżył się do bramy miejskiej, wynoszono właśnie zmarłego, który był jedynym synem wdowy. I towarzyszył jej wielki tłum mieszkańców miasta.
15.WARSZ.PRASKAKiedy już zbliżył się do bramy miasta, wynoszono pewnego zmarłego, który był jedynym synem kobiety wdowy. Towarzyszył jej wielki tłum ludzi z miasta.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale kiedy się zbliżył do bramy miasta, oto wynoszony był zmarły, jedyny syn jego matki, a ona była wdową. I był z nią nawet znaczny tłum z miasta.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy zbliżał się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono zmarłego. Był nim jedyny syn pewnej kobiety, która była wdową. Towarzyszyło jej wielu mieszkańców miasta.
18.TOR.PRZ.2023A gdy przybliżył się do bramy miasta, oto wynoszono umarłego, jedynego syna matki, a ta była wdową, i był z nią znaczny tłum z tego miasta;