« Łuk 7:14 Ewangelia Łukasza 7:15 Łuk 7:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I siadł martwy, i naczął mówić. I dał go matce jego.
2.WUJEK.1923I usiadł on, który był umarły, i począł mówić, i dał go matce jego.
3.RAKOW.NTI usiadł on umarły, i począł mówić; i oddał go matce jego.
4.GDAŃSKA.1881I usiadł on, który był umarł, i począł mówić; i oddał go matce jego.
5.GDAŃSKA.2017A ten, który był martwy, usiadł i zaczął mówić. I oddał go jego matce.
6.SZCZEPAŃSKIA zmarły siadł i zaczął mówić. I oddał go matce jego.
7.MARIAWICII oto usiadł ten, który był umarły, i począł mówić. Tedy go dał matce jego.
8.BIESZK.ŁUK.1931I zmarły, uniósłszy się, usiadł prosto i zaczął mówić. I oddał go Jezus matce jego.
9.GRZYM1936A nieboszczyk podniósł się, usiadł i zaczął mówić. I oddał go matce.
10.DĄBR.WUL.1973I usiadł umarły, i począł mówić, i oddał go matce jego.
11.DĄBR.GR.1961I usiadł umarły i począł mówić, i oddał go matce jego.
12.TYSIĄCL.WYD5A zmarły usiadł i zaczął mówić; i oddał go jego matce.
13.BRYTYJKAI podniósł się zmarły, i zaczął mówić. I oddał go jego matce.
14.POZNAŃSKAZmarły usiadł i zaczął mówić. I oddał go matce.
15.WARSZ.PRASKAWtedy zmarły usiadł i począł mówić. I oddał go jego matce.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem zmarły się podniósł i zaczął mówić, więc oddał go jego matce.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy zmarły usiadł i przemówił. A Jezus oddał go matce.
18.TOR.PRZ.2023I usiadł umarły, i zaczął mówić; i oddał go jego matce.