« Łuk 7:15 Ewangelia Łukasza 7:16 Łuk 7:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wzięła lepak bojaźń wszytki, i sławili Boga mówiąc: Iż prorok wielki powstał między nami, a iż nawiedził Bóg lud swój.
2.WUJEK.1923I zjął wszystkich strach, i wielbili Boga, mówiąc: Że prorok wielki powstał między nami, a iż Bóg nawiedził lud swój.
3.RAKOW.NTA zięła bojaźń wszytki, i sławili Boga mówiąc: Że Prorok wielki wzbudzon jest między nami, a iż nawiedził Bóg lud swój.
4.GDAŃSKA.1881Tedy wszystkich strach zdjął, a wielbili Boga, mówiąc: Prorok wielki powstał między nami, a Bóg nawiedził lud swój.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy wszystkich ogarnął strach i wielbili Boga, mówiąc: Wielki prorok powstał wśród nas, oraz: Bóg nawiedził swój lud.
6.SZCZEPAŃSKIA wszystkich przejął strach i chwalili Boga, mówiąc: Wielki prorok powstał wśród nas, a Bóg <łaskawie> wejrzał na lud swój.
7.MARIAWICII zdjął wszystkich strach, i wielbili Boga, mówiąc: Że Prorok wielki powstał między nami, i że Bóg nawiedził lud Swój.
8.BIESZK.ŁUK.1931Wszystkich zaś przejął strach i wielbili Boga. Niektórzy mówili: „Prorok wielki powstał między nami!”., inni zaś: „Miłosiernie spojrzał Bóg na lud swój”.
9.GRZYM1936A wszystkich ogarnął strach i wielbili Boga, mówiąc: Wielki prorok powstał wśród nas, a Bóg nawiedził swój naród.
10.DĄBR.WUL.1973A wszystkich zdjął strach i wielbili Boga mówiąc: Prorok wielki powstał wśród nas, a Bóg nawiedził lud swój.
11.DĄBR.GR.1961A wszystkich zdjął lęk i wielbili Boga, mówiąc: Prorok wielki powstał wśród nas, a Bóg wejrzał na lud swój.
12.TYSIĄCL.WYD5Wszystkich zaś ogarnął strach; wielbili Boga i mówili: Wielki prorok powstał wśród nas, i Bóg nawiedził lud swój.
13.BRYTYJKAWtedy lęk ogarnął wszystkich, i wielbili Boga, mówiąc: Prorok wielki powstał wśród nas i Bóg nawiedził lud swój.
14.POZNAŃSKAWszystkich ogarnął strach i wysławiali Boga, mówiąc: - Prorok wielki zjawił się wśród nas. Oraz: - Bóg spojrzał na swój lud.
15.WARSZ.PRASKAWszystkich zaś ogarnęło przerażenie. I chwalili Boga mówiąc: Jakiś wielki Prorok pojawił się wśród nas! Bóg nawiedził swój lud!
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś wszystkich ogarnął strach oraz wielbili Boga, mówiąc: Powstał wśród nas wielki prorok; nadto: Bóg nawiedził swój lud.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWszystkich natomiast ogarnął strach i zaczęli chwalić Boga: Wielki prorok pojawił się wśród nas! - powtarzali. - Bóg przybył do swojego ludu!
18.TOR.PRZ.2023A wszystkich ogarnął lęk, i wielbili Boga, mówiąc: Wielki prorok powstał wśród nas i Bóg nawiedził swój lud.