« Łuk 7:18 Ewangelia Łukasza 7:19 Łuk 7:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I posłał ku Jesusowi mówiąc: Ty(li) jesteś przychodzący, albo inszego czekamy?
2.WUJEK.1923A Jan wezwał dwu z uczniów swoich i posłał do Jezusa, mówiąc: Tyś jest, który ma przyjść, czyli inszego czekamy?
3.RAKOW.NTPosłał je do Jezusa, mówiąc: Ty jesteś on który miał przyść, abo inszego czekamy?
4.GDAŃSKA.1881Posłał je do Jezusa, mówiąc: Tyżeś jest ten, który ma przyjść, czyli inszego czekać mamy?
5.GDAŃSKA.2017A Jan, wezwawszy dwóch spośród swoich uczniów, posłał ich do Jezusa z zapytaniem: Czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy mamy oczekiwać innego?
6.SZCZEPAŃSKIi wysłał do Pana z zapytaniem: Czyś Ty jest tym, który ma przyjść, czy też innego czekamy?
7.MARIAWICIi posłał ich do Jezusa, mówiąc: Tyżeś jest Ten, który masz przyjść, czy też innego czekamy?
8.BIESZK.ŁUK.1931Jan przeto przywoławszy dwu z uczniów swoich, posłał ich do Pana z zapytaniem: „Czyś ty jest tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?”.
9.GRZYM1936A Jan zawołał dwóch ze swoich uczniów i posłał ich do Jezusa z pytaniem: Czy ty jesteś ten, który ma przyjść, czy innego czekać mamy?
10.DĄBR.WUL.1973A Jan przywołał dwóch uczniów swoich i wysłał do Jezusa mówiąc: Tyś jest tym, który ma przyjść, czy też innego czekamy?
11.DĄBR.GR.1961A Jan przywoławszy dwóch spośród uczniów swoich, wysłał ich do Jezusa mówiąc: Tyś jest ten, który ma nadejść, czy tez innego czekamy?
12.TYSIĄCL.WYD5i posłał ich do Pana z zapytaniem: Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?
13.BRYTYJKAWtedy Jan, przywoławszy dwóch spośród uczniów swoich, posłał ich do Pana i kazał go zapytać: Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego oczekiwać mamy?
14.POZNAŃSKAwysłał ich do Pana z zapytaniem: - Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy czekać na innego?
15.WARSZ.PRASKAi posłał ich do Pana z zapytaniem: Czy to Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy na innego czekamy?
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.i posłał ich do Jezusa, mówiąc: Ty jesteś ten Przychodzący, czy mamy oczekiwać innego?
17.EIB.BIBLIA.2016.LITi posłał ich do Pana z pytaniem: Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też mamy spodziewać się innego?
18.TOR.PRZ.2023A Jan, przywołał dwóch swoich uczniów i posłał ich do Jezusa, mówiąc: Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy mamy oczekiwać innego?