« Łuk 7:21 Ewangelia Łukasza 7:22 Łuk 7:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A odpowidając Jesus rzekł im: Szedszy opowiedzcie Johanowi, coście widzieli i słyszeli, iż ślepi przeglądają, chromi chodzą, trędowaci oczyściają się, głuszy słyszą, martwi powstają, ubodzy Ewanielion przyjmują.
2.WUJEK.1923A odpowiedziawszy, rzekł im: Szedłszy odnieście Janowi, coście słyszeli i widzieli: iż ślepi widzą, chromi chodzą, trędowaci bywają oczyszczeni, głuszy słyszą, umarli powstawają, ubodzy Ewangelią przyjmują.
3.RAKOW.NTA odpowiedziawszy Jezus, rzekł im: Szedszy oznajmicie Janowi, te rzeczy któreście widzieli i słyszeli; iż ślepi przeglądają, chromi chodzą, trędowaci oczyścieni bywają, głuszy słyszą; umarli bywają wzbudzeni, ubogim wesołe poselstwo opowiedane bywa.
4.GDAŃSKA.1881A odpowiadając Jezus, rzekł im: Szedłszy oznajmijcie Janowi, coście widzieli i słyszeli, iż ślepi widzą, chromi chodzą, trędowaci biorą oczyszczenie, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, a ubogim opowiadana bywa Ewangielija.
5.GDAŃSKA.2017Jezus więc odpowiedział im: Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co widzieliście i słyszeliście: Ślepi widzą, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, a ubogim głoszona jest ewangelia.
6.SZCZEPAŃSKIToteż odezwał się i rzekł im: Idźcie i opowiedzcie Janowi, coście widzieli i słyszeli. »Ślepi widzą, chromi chodzą, trędowaci czystymi się stają, głusi słyszą; umarli powstają, ubogim opowiada się Ewangelię«;
7.MARIAWICII odpowiadając, rzekł im: Idźcież i opowiedzcie Janowi to, coście słyszeli i widzieli, że oto ślepi widzą, chromi zdrowo chodzą, trędowaci bywają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli powstają, ubodzy Ewangelię przyjmują,
8.BIESZK.ŁUK.1931Przeto tak im odpowiedział: „Wróciwszy, donieście Janowi, coście słyszeli i widzieli: ślepi widzą, chromi chodzą, trędowaci bywają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się ewangelię;
9.GRZYM1936I tak im odpowiedział: Odnieście Janowi, coście widzieli i słyszeli: ślepi widzą, chromi chodzą, trędowaci są czyści, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim ewangelję się głosi.
10.DĄBR.WUL.1973I odpowiadając rzekł im: Idźcie, oznajmijcie Janowi, coście widzieli i słyszeli: Ślepi widzą, chromi chodzą, trędowaci są oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głoszona jest Ewangelia,
11.DĄBR.GR.1961A odpowiadając rzekł im: Idźcie, oznajmijcie Janowi, coście widzieli i słyszeli: ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci są oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głoszona jest Ewangelia,
12.TYSIĄCL.WYD5Odpowiedział im więc: Idźcie i donieście Janowi to, coście widzieli i słyszeli: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą; umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię.
13.BRYTYJKAI odpowiadając, rzekł im: Idźcie i oznajmijcie Janowi, coście widzieli i słyszeli: Ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, a głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, ubogim opowiadana jest ewangelia.
14.POZNAŃSKAI dał im taką odpowiedź: - Powiedzcie Janowi, coście widzieli i słyszeli: "ślepi widzą", ludzie o bezwładnych nogach chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, "a ubogim głosi się dobrą nowinę".
15.WARSZ.PRASKAOdpowiadając im rzekł: Idźcie i donieście Janowi, coście widzieli i słyszeli: ślepi widzą, kulawi chodzą, trędowaci bywają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim jest opowiadana dobra nowina.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Jezus odpowiadając, rzekł im: Wyruszcie i oznajmijcie Janowi coście zobaczyli, i usłyszeli; ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci są oczyszczani, głusi słyszą, umarli się podnoszą, biednym opowiadana jest Dobra Nowina;
17.EIB.BIBLIA.2016.LITDał im zatem taką odpowiedź: Idźcie i powiadomcie Jana o tym, co zobaczyliście i usłyszeliście: Niewidomi odzyskują wzrok, kulejący chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli są wzbudzani, a ubodzy słyszą dobrą nowinę.
18.TOR.PRZ.2023A Jezus w odpowiedzi, rzekł im: „Idźcie, oznajmijcie Janowi co widzieliście i słyszeliście, że ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głuchoniemi słyszą, umarli powstają z martwych, ubogim głoszona jest dobra nowina.