« Łuk 7:24 Ewangelia Łukasza 7:25 Łuk 7:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ale czegoście wyszli widzieć? Człowieka w miękkie odzienia obleczonego? Oto którzy w odzieniu kosztownem i w roskoszach bywają, na królewskich pałacach są.
2.WUJEK.1923Ale coście wyszli widzieć? człowieka w miękkie szaty obleczonego? Oto którzy są w szacie kosztownéj i w rozkoszach, w domach królewskich są.
3.RAKOW.NTAle cożeście wyszli widzieć? człowieka w miękkie szaty obleczonego? oto oni w odzieniu ozdobnym, i w zbytku będący, na dworzech Królewskich są.
4.GDAŃSKA.1881Ale coście wyszli widzieć? Izali człowieka w miękkie szaty obleczonego? Oto ci, którzy w szatach kosztownych i w rozkoszy żyją, są w domach królewskich.
5.GDAŃSKA.2017Ale co wyszliście zobaczyć? Człowieka ubranego w miękkie szaty? Oto ci, którzy noszą kosztowne szaty i żyją w rozkoszach, są w domach królewskich.
6.SZCZEPAŃSKIAle, cóżeście poszli oglądać? Czy człowieka w miękkie ubranego szaty? Oto ci, którzy w bogatą szatę się stroją i w rozkoszach żyją, mieszkają na dworach królewskich.
7.MARIAWICII coście wyszli widzieć? Czy człowieka w miękkie szaty obleczonego? Oto ci, którzy w drogiem odzianiu chodzą i są w rozkoszach, na dworach królewskich przebywają.
8.BIESZK.ŁUK.1931Coście tylko wyszli oglądać? Czy może światowca, ubranego w miękkie szaty? Wiedzcież, że ci, co noszą kosztowne szaty i w rozkoszach żyją, w pałacach królewskich mieszkają.
9.GRZYM1936I cóżeście wyszli oglądać? Może człowieka w wykwintne ubranego szaty? Z pewnością nie, bo ci, co się stroją w drogie szaty i opływają w rozkosze, w pałacach mieszkają królewskich.
10.DĄBR.WUL.1973Ale coście wyszli oglądać? Czy człowieka w miękkie szaty obleczonego? Oto ci, którzy w szacie kosztownej i w rozkoszach żyją, w domach królewskich są.
11.DĄBR.GR.1961Cóż tedy wyszliście oglądać? Czy człowieka obleczonego w miękkie szaty? Oto ci, którzy w szatach wspaniałych i w rozkoszach żyją, są w pałacach królewskich.
12.TYSIĄCL.WYD5Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w pałacach królewskich przebywają ci, którzy noszą okazałe stroje i żyją w zbytkach.
13.BRYTYJKAAle coście wyszli widzieć? Czy człowieka w miękkie szaty odzianego? Oto ci, którzy w szatach wspaniałych chodzą i w przepychu żyją, są w pałacach królewskich.
14.POZNAŃSKAAle coście wyszli oglądać? Człowieka odzianego w miękkie szaty? Ci w wytwornych szatach i w zbytku (żyjący) przebywają w pałacach królewskich.
15.WARSZ.PRASKACoście wyszli widzieć? Człowieka ubranego w miękkie szaty? Ci, co noszą kosztowne szaty i żyją w rozkoszach, zajmują pałace królewskie.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz co wyszliście zobaczyć? Człowieka przyodzianego w delikatne szaty? Oto ci, co są w kosztownej szacie i rozpasaniu, żyją w królewskich pałacach.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITCo zatem wyszliście zobaczyć? Człowieka ubranego w miękkie szaty? Ci, którzy noszą okazałe stroje i żyją w zbytku, mieszkają w pałacach królewskich.
18.TOR.PRZ.2023Ale co wyszliście zobaczyć? Czy człowieka w miękkie szaty odzianego? Oto ci, którzy noszą wspaniałe odzienie i żyją w przepychu, są w pałacach królewskich.