« Łuk 7:30 Ewangelia Łukasza 7:31 Łuk 7:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(Rzekł lepak pan:) Komu przeto przypodobam ludzie rodu tego, a komu są podobni?
2.WUJEK.1923I rzekł Pan: Komuż tedy podobne rzekę ludzie rodzaju tego, a komu są podobni?
3.RAKOW.NTA rzekł Pan: Komu tedy przypodobam ludzie rodzaju tego? i komu są podobni?
4.GDAŃSKA.1881I rzekł Pan: Komuż tedy przypodobam ludzi rodzaju tego, a komu są podobni?
5.GDAŃSKA.2017I powiedział Pan: Do kogo więc przyrównam ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni?
6.SZCZEPAŃSKI(Pan zaś dodał): Z kimżeż więc mam porównać ludzi tego plemienia? Do kogo to są oni podobni?
7.MARIAWICIi rzekł Pan: Komuż tedy przypodobam ludzi tego rodzaju, i komu są podobni?
8.BIESZK.ŁUK.1931I dalej mówił Pan: „Do kogóż przyrównam dzisiejsze pokolenie? Komuż ci ludzie są podobni?
9.GRZYM1936A potem Pan powiedział: Z kimże porównam ten naród? Komuż go upodobnię?
10.DĄBR.WUL.1973I rzekł Pan: Do czegoż mam przyrównać ludzi tego plemienia i komu są podobni?
11.DĄBR.GR.1961Do czegóż więc mam przyrównać ludzi tego plemienia i komu są podobni?
12.TYSIĄCL.WYD5Z kim więc mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni?
13.BRYTYJKAI rzekł Pan: Z kim więc porównam ludzi tego pokolenia i do kogo są podobni?
14.POZNAŃSKADo kogo mógłbym przyrównać ludzi tego pokolenia?
15.WARSZ.PRASKADo kogóż więc mam przyrównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni?
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto Pan powiedział: Do kogo zatem, przyrównam tego rodzaju ludzi oraz do kogo są podobni?
17.EIB.BIBLIA.2016.LITZ kim więc mam porównać ludzi tego pokolenia i do kogo są podobni?
18.TOR.PRZ.2023I powiedział Pan: „Do kogo przyrównam ludzi tego pokolenia, i do kogo są podobni?