« Łuk 7:31 Ewangelia Łukasza 7:32 Łuk 7:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Podobni są pacholętam na targu siedzącym, i do siebie wołającym, i mówiącym: Piskaliśmy wam, a nie skakaliście. Narzekaliśmy, a nie płakaliście.
2.WUJEK.1923Podobni są chłopiętom, na rynku siedzącym i z sobą rozmawiającym i mówiącym: Graliśmy wam na piszczałkach, a nie tańcowaliście, narzekaliśmy, a nie płakaliście.
3.RAKOW.NTPodobni są dzieciom na rynku siedzącym, i przywoływającym jednym drugich, i mówiącym: Piskaliśmy wam, a nie tańcowaliście; lamentowaliśmy wam, a nie płakaliście.
4.GDAŃSKA.1881Podobni są dzieciom, które siedzą na rynku, a jedne na drugie wołają, mówiąc: Grałyśmy wam na piszczałkach, a nie tańcowaliście; śpiewałyśmy żałobne pieśni, a nie płakaliście.
5.GDAŃSKA.2017Podobni są do dzieci, które siedzą na rynku i wołają jedne na drugie: Graliśmy wam na flecie, a nie tańczyliście, śpiewaliśmy pieśni żałobne, a nie płakaliście.
6.SZCZEPAŃSKIPodobni są do chłopiąt, co siedzą na rynku, i do innych wołają, słowami: Przygrywaliśmy wam na flecie, a nie tańczyliście; Nuciliśmy <wam> do płaczu, a wyście nie płakali.
7.MARIAWICIPodobni są dzieciom, które siedzą na rynku i rozmawiając między sobą, mówią: Graliśmy wam na piszczałkach, a nie tańcowaliście; lamentowaliśmy, a nie płakaliście.
8.BIESZK.ŁUK.1931Są jak dzieci, które siedzą na rynku i wołają jedno do drugiego: przygrywaliśmy wam na flecie, a wy nie tańczyliście, nuciliśmy pienia żałobne, a wyście nie płakali.
9.GRZYM1936Są podobni do dzieci, co siedzą na ulicy i mówią jedni do drugich: Graliśmy wam a nie tańczyliście; śpiewaliśmy żałośnie a nie płakaliście.
10.DĄBR.WUL.1973Podobni są chłopiętom siedzącym na rynku, którzy mówią jedni do drugich: Graliśmy wam, a nie tańczyliście, lamentowaliśmy, a wyście nie płakali.
11.DĄBR.GR.1961Podobni są do chłopców siedzących na rynku, którzy wołają jedni do drugich w te słowa: Graliśmy wam na flecie, a nie tańczyliście, lamentowaliśmy, a wyście nie płakali.
12.TYSIĄCL.WYD5Podobni są do dzieci przesiadujących na rynku, które głośno przymawiają jedne drugim: Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie płakali.
13.BRYTYJKAPodobni są do dzieci, które siedząc na rynku wołają jedne na drugie tymi słowy: Graliśmy wam na piszczałce, a nie tańczyliście, nuciliśmy pieśń żałobną, a nie płakaliście.
14.POZNAŃSKADo kogóż oni są podobni? Podobni są do chłopców, którzy, siedząc na rynku, wołają jedni do drugich jak mówi przysłowie: Graliśmy wam na flecie, a wy nie tańczyliście, zawodziliśmy, a wy nie szlochaliście.
15.WARSZ.PRASKAPodobni są do dzieci siedzących na rynku i mówiących sobie nawzajem: Przygrywaliśmy wam na flecie, a wyście nie tańczyli, zawodziliśmy żałośnie, lecz wyście nie płakali.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Podobni są do dzieci, którzy siedzą na rynku, wołają jedni drugich i mówią: Zagraliśmy wam na piszczałce, a nie zatańczyliście; zaczęliśmy zawodzić, a nie zapłakaliście.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzypominają dzieci, które siedzą na rynku i robią sobie nawzajem wymówki: Graliśmy wam na fujarce, a nie tańczyliście, śpiewaliśmy żałobne pieśni, a nie płakaliście.
18.TOR.PRZ.2023Podobni są do dzieci, siedzących na rynku i wytykających sobie nawzajem, mówiąc: Graliśmy wam na fujarce, a nie tańczyliście; śpiewaliśmy pieśni żałobne, a nie płakaliście.