« Łuk 7:37 Ewangelia Łukasza 7:38 Łuk 7:39 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I stanąwszy u nóg jego z tyłu, poczęła maczać nogi jego łzami, i włosami głowy swej ocierała, i całowała nogi jego, i mazała olejkiem.
2.WUJEK.1923I stanąwszy z tyłu u nóg jego, poczęła łzami polewać nogi jego, a włosami głowy swojéj ucierała i całowała nogi jego i olejkiem mazała.
3.RAKOW.NTI stanąwszy u nóg jego z tyłu płacząc poczęła pokrapiać nogi jego łzami, i włosami głowy swej ucierała, i całowała nogi jego, i mazała maścią.
4.GDAŃSKA.1881A stanąwszy z tyłu u nóg jego, płacząc poczęła łzami polewać nogi jego, a włosami głowy swojej ucierała, i całowała nogi jego, i maścią mazała.
5.GDAŃSKA.2017I stanąwszy z tyłu u jego nóg, płacząc, zaczęła łzami obmywać jego nogi, wycierała je włosami swojej głowy, całowała i namaszczała olejkiem.
6.SZCZEPAŃSKII stanąwszy z tyłu, u nóg Jego <płacząc>, zaczęła łzami zlewać stopy Jego, i ocierać włosami swej głowy; całowała przytem stopy Jego, i namaszczała wonnym olejkiem.
7.MARIAWICIi stojąc z tyłu u nóg Jego, poczęła oblewać łzami nogi Jego i ucierać włosami głowy swojej, i całowała nogi jego i namaszczała olejkiem.
8.BIESZK.ŁUK.1931stanęła, głośno płacząc, z tyłu u nóg jego i zaczęła łzami zmywać stopy jego, a włosami swej głowy je ocierać. Potem, całując jego stopy, namaszczała je olejkiem.
9.GRZYM1936i stając mu u stóp, zaczęła płakać i skrapiać je łzami: włosami swemi ocierając, całowała je i namaszczała olejkiem.
10.DĄBR.WUL.1973i stanąwszy z tyłu u nóg jego, poczęła łzami zlewać stopy jego, i wycierać włosami swej głowy. I całowała stopy jego, i namaszczała olejkiem.
11.DĄBR.GR.1961I stanęła z tyłu u nóg jego, płacząc: poczęła łzami zlewać stopy jego i wycierać włosami swej głowy. I całowała stopy jego i namaszczała olejkiem.
12.TYSIĄCL.WYD5i stanąwszy z tyłu u Jego stóp, płacząc, zaczęła łzami oblewać Jego stopy i włosami swej głowy je wycierała. Potem całowała Jego stopy i namaszczała je olejkiem.
13.BRYTYJKAI stanąwszy z tyłu u jego, nóg, zapłakała, i zaczęła łzami zlewać nogi jego i włosami swojej głowy wycierać, a całując jego stopy, namaszczała je olejkiem.
14.POZNAŃSKAi z płaczem, stanąwszy z tyłu u Jego stóp, zaczęła oblewać je łzami i wycierać włosami. I całowała Jego stopy, i skrapiała olejkiem.
15.WARSZ.PRASKAstanąwszy za Nim płacząc przy Jego stopach, zaczęła je obmywać łzami; potem wycierała je własnymi włosami, całowała i namaszczała olejkiem.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Stanęła z tyłu, przy jego nogach i płacząc, zaczęła zraszać łzami jego stopy, a włosami jej głowy wycierała; całowała też jego nogi oraz je namaszczała wonnym olejkiem.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITstanęła z tyłu u stóp Jezusa, rozpłakała się i swoimi włosami zaczęła ocierać łzy padające na Jego stopy. Całowała je przy tym z czułością i namaszczała olejkiem.
18.TOR.PRZ.2023I stanęła przy stopach Jego z tyłu, płacząc zaczęła łzami zraszać Jego stopy, a włosami swojej głowy obcierała i czule całowała Jego stopy, i namaszczała je olejkiem.