« Łuk 7:41 Ewangelia Łukasza 7:42 Łuk 7:43 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ci gdy nie mieli czym płacić, obiema podarował. Kto przeto znich (powiedz) więcej go umiłuje?
2.WUJEK.1923A gdy oni nie mieli czem płacić, darował obiema: któryż tedy więcéj go miłuje?
3.RAKOW.NTA gdy nie mieli oni czym oddać, obiema podarował; który tedy z nich, powiedz, więcej go miłować będzie?
4.GDAŃSKA.1881A gdy oni nie mieli czem zapłacić, odpuścił obydwom. Powiedz tedy, któryż z nich bardziej go miłować będzie?
5.GDAŃSKA.2017A gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwóm. Powiedz więc, który z nich będzie go bardziej miłował?
6.SZCZEPAŃSKIGdy {zaś} nie mieli z czego oddać, podarował obydwom. Któryż więc <z nich powiedz>, będzie go więcej miłował?
7.MARIAWICIA gdy nie mieli skąd zapłacić, darował obydwom. Powiedz, któryż z nich więcej go miłuje?
8.BIESZK.ŁUK.1931A gdy nie mieli czem płacić, podarował dług obydwom. Któryż z nich tedy więcej go będzie miłował?”.
9.GRZYM1936Ponieważ nie mieli mu z czego zapłacić, darował dług obydwom. Któż z nich większą wdzięczność mu chowa?
10.DĄBR.WUL.1973I gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Któryż tedy bardziej go miłuje?
11.DĄBR.GR.1961Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Któryż tedy bardziej będzie go miłował?
12.TYSIĄCL.WYD5Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który z nich więc będzie go bardziej miłował?
13.BRYTYJKAA gdy oni nie mieli z czego oddać, obydwom darował. Który więc z nich będzie go bardziej miłował?
14.POZNAŃSKAPonieważ nie mieli z czego oddać, podarował dług jednemu i drugiemu. Który więc z nich będzie go bardziej kochał?
15.WARSZ.PRASKAPonieważ nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który kochał go za to więcej?
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale kiedy nie mieli oddać, obydwom darował. Zatem powiedz, który z nich będzie go bardziej miłował?
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPonieważ nie mieli z czego spłacić długu, obydwóm go umorzył. Który więc z nich będzie kochał go bardziej?
18.TOR.PRZ.2023A gdy nie mieli czym zapłacić, obydwom darował. Powiedz więc, który z nich, będzie miłować go bardziej?”