« Łuk 7:43 Ewangelia Łukasza 7:44 Łuk 7:45 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A obróciwszy się k niewieście, Symonowi rzekł: Widzisz tę niewiastę? Wszedłem do twego domu, wody na nogi moje nie dałeś, ta lepak łzami zmaczała mi nogi, i włosami swemi utarła.
2.WUJEK.1923I obróciwszy się do niewiasty, rzekł Symonowi: Widzisz tę niewiastę? Wszedłem do domu twego, nie dałeś wody na nogi moje, a ta łzami polała nogi moje i włosami swemi otarła.
3.RAKOW.NTA obróciwszy się do niewiasty, Symonowi rzekł: Widzisz tę niewiastę? Wszedłem do twego domu, wody na nogi moje nie dałeś; a ta łzami pokropiła moje nogi, i włosami głowy swej utarła.
4.GDAŃSKA.1881I obróciwszy się do niewiasty, rzekł Szymonowi: Widzisz tę niewiastę? Wszedłem do domu twego, nie dałeś wody na nogi moje; ale ta łzami polała nogi moje, i włosami głowy swej otarła.
5.GDAŃSKA.2017I odwróciwszy się do kobiety, powiedział do Szymona: Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś mi wody do nóg, ona zaś łzami obmyła moje nogi i otarła je swoimi włosami.
6.SZCZEPAŃSKIi zwróciwszy się ku niewieście - mówił do Szymona: Widzisz tę niewiastę? Wstąpiłem do domu twego, wody na nogi me nie podałeś; ona zaś łzami oblała me stopy, a włosami swymi otarła.
7.MARIAWICII obróciwszy się ku niewieście, rzekł Szymonowi: Widzisz tę niewiastę? Wszedłem do domu twego, nie dałeś wody na nogi Moje, a ta łzami polała nogi Moje i włosami swemi otarła.
8.BIESZK.ŁUK.1931Potem, zwróciwszy się ku niewieście, rzekł Jezus do Szymona: „Widzisz tę niewiastę? Wszedłem do domu twego, wody na nogi moje mi nie podałeś; ta zaś łzami swemi polała nogi moje i włosami swemi je otarła.
9.GRZYM1936Poczem zwracając się do niewiasty, rzekł do Szymona: Widzisz tę niewiastę? Wstąpiłem do twego domu, a nie dałeś wody na moje nogi, a ona łzami oblała stopy moje i włosami je otarła.
10.DĄBR.WUL.1973I zwróciwszy się ku niewieście, rzekł Szymonowi: Widzisz tę niewiastę? Wszedłem do domu twego, nie podałeś mi wody do nóg, a ta łzami skropiła stopy moje i włosami swymi otarła.
11.DĄBR.GR.1961I zwróciwszy się ku niewieście, rzekł Szymonowi: Widzisz tę niewiastę? Wszedłem do twego domu, nie podałeś mi wody do nóg, a ta łzami skropiła stopy moje i włosami swymi otarła.
12.TYSIĄCL.WYD5Potem zwróciwszy się w stronę kobiety, rzekł do Szymona: Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś Mi wody do nóg; ona zaś łzami oblała Mi stopy i otarła je swymi włosami.
13.BRYTYJKAI zwróciwszy się do kobiety, powiedział Szymonowi: Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu, a nie dałeś wody do nóg moich; ona zaś łzami skropiła nogi moje i włosami swoimi wytarła.
14.POZNAŃSKAI zwróciwszy się do kobiety, powiedział Szymonowi: - Czy widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie dałeś Mi wody do nóg. Ona zaś łzami oblała moje nogi i wytarła swoimi włosami.
15.WARSZ.PRASKAA zwróciwszy się w stronę kobiety, powiedział do Szymona: Widzisz tę kobietę? Gdy wszedłem do twego domu, nie podałeś Mi wody do nóg, a ona łzami obmyła Mi nogi i własnymi włosami je otarła.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I odwrócił się do niewiasty oraz powiedział Szymonowi: Widzisz tę niewiastę? Wszedłem do twojego domu, lecz nie dałeś mi wody do moich nóg a ta łzami zrosiła moje stopy i wytarła włosami swojej głowy.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie zwrócił się w stronę kobiety i powiedział do Szymona: Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu, a ty nie podałeś mi wody do nóg, ona za to łzami oblała moje stopy i otarła swoimi włosami.
18.TOR.PRZ.2023I obrócił się do kobiety, i powiedział Szymonowi: „Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu, a nie podałeś wody dla moich stóp; ale ta łzami zrosiła moje stopy, i swoimi włosami je otarła.