« Łuk 7:46 Ewangelia Łukasza 7:47 Łuk 7:48 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Dla tego mówię tobie. Odpuszczone są jej grzechy mnogie, iż umiłowała wiele. Komu lepak mało odpuszczają, mało miłuje.
2.WUJEK.1923Przeto powiadam ci: Odpuszczają się jéj wiele grzechów, iż wielce umiłowała: a komu mniéj odpuszczają, mniéj miłuje.
3.RAKOW.NTDla czego, mówię tobie, odpuszczone są grzechów jej wiele; iż umiłowała wiele; a komu mało odpuszczono bywa, mało miłuje.
4.GDAŃSKA.1881Dlaczego, mówię tobie, odpuszczono jej wiele grzechów, gdyż wiele umiłowała; a komu mało odpuszczono, mało miłuje.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego mówię ci: Przebaczono jej wiele grzechów, gdyż bardzo umiłowała. A komu mało przebaczono, mało miłuje.
6.SZCZEPAŃSKIDlatego, powiadam ci: odpuszczone są liczne jej grzechy, bo wielce umiłowała; komu zaś mniej się odpuszcza, mniej miłuje.
7.MARIAWICIA przeto powiadam ci, odpuszczają się jej wiele grzechów, gdyż umiłowała wielce. A komu mniej bywa odpuszczone, mniej miłuje.
8.BIESZK.ŁUK.1931Przeto powiadam ci: wiele jej się odpuszcza grzechów, iż wielce umiłowała. Komu zaś mniej się odpuszcza, ten też mniej miłuje”.
9.GRZYM1936Dlatego, powiadam ci, wiele jej się odpuszcza, bo wiele umiłowała. A komu mniej się odpuszcza, mniej miłuje.
10.DĄBR.WUL.1973Dlatego powiadam ci: Odpuszczone są liczne jej grzechy, bo wielce umiłowała. A komu mniej odpuszczają, mniej miłuje.
11.DĄBR.GR.1961Dlatego, powiadam ci, odpuszczone są liczne jej grzechy, bo wiele umiłowała. A komu niewiele odpuszczają, niewiele miłuje.
12.TYSIĄCL.WYD5Dlatego powiadam ci: Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje.
13.BRYTYJKADlatego powiadam ci: Odpuszczono jej liczne grzechy, bo bardzo miłowała. Komu zaś mało się odpuszcza, mało miłuje.
14.POZNAŃSKADlatego mówię tobie: Odpuszczone są jej liczne grzechy, bo wiele umiłowała. Komu zaś się mało odpuszcza, ten mało miłuje.
15.WARSZ.PRASKADlatego mówię ci: Są jej darowane liczne grzechy, bo okazała wielką miłość. Komu zaś mniej jest darowane, to znaczy, że zdobył się na mniejszą miłość.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego ci mówię, odpuszczone są jej liczne grzechy, bo bardzo umiłowała. A komu jest mało odpuszczane mało miłuje.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego posłuchaj: Mocno Mnie pokochała, bo przebaczono jej wiele grzechów. Komu mało się przebacza, słabo kocha.
18.TOR.PRZ.2023Z tego powodu mówię ci: Odpuszczone są jej grzechy, które były liczne, bo bardzo umiłowała; a komu mało jest odpuszczone, ten mało miłuje.”