« Łuk 7:48 Ewangelia Łukasza 7:49 Łuk 7:50 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I poczęli społem siedzący mówić w sobie. Kto to jest, który i grzechy odpuszcza?
2.WUJEK.1923I poczęli, którzy spół u stołu siedzieli, mówić między sobą: Któż jest ten, który i grzechy odpuszcza?
3.RAKOW.NTI poczęli oni którzy społu siedzieli mówić między sobą: Kto ten jest który i grzechy odpuszcza?
4.GDAŃSKA.1881I poczęli spółsiedzący mówić między sobą: Któż jest ten, który i grzechy odpuszcza?
5.GDAŃSKA.2017Wtedy współbiesiadnicy zaczęli mówić między sobą: Kim jest ten, który i grzechy przebacza?
6.SZCZEPAŃSKII zaczęli współbiesiadnicy mówić między sobą: Któż to jest ten, co nawet grzechy odpuszcza?
7.MARIAWICII poczęli ci, którzy pospołu u stołu spoczywali, mówić sami w sobie: Cóż to zacz jest, co i grzechy odpuszcza?
8.BIESZK.ŁUK.1931Słysząc to, współbiesiadnicy mówili między sobą: „Któż to jest ten, który nawet grzechy odpuszcza?”.
9.GRZYM1936Goście zaś zaczęli mówić między sobą: Kto to jest, że i grzechy odpuszcza?
10.DĄBR.WUL.1973I poczęli współbiesiadnicy mówić między sobą: Któż jest ten, że nawet grzechy odpuszcza?
11.DĄBR.GR.1961I poczęli współbiesiadnicy mówić między sobą: Któż jest ten, że nawet grzechy odpuszcza?
12.TYSIĄCL.WYD5Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: Któż On jest, że nawet grzechy odpuszcza?
13.BRYTYJKAI zaczęli współbiesiadnicy rozważać w sobie: Któż to jest ten, który nawet grzechy odpuszcza?
14.POZNAŃSKAA posilający się razem z Nim zaczęli się zastanawiać: - Kimże On jest, że odpuszcza grzechy?
15.WARSZ.PRASKAA ci, co siedzieli razem przy stole, poczęli mówić między sobą: Kimże On jest, że nawet grzechy odpuszcza?
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc współleżący zaczęli mówić między sobą: Kim jest ten, który i grzechy odpuszcza?
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy ci, którzy wraz z Nim byli przy stole, zaczęli się zastanawiać: Kim On jest, że nawet grzechy przebacza?
18.TOR.PRZ.2023I zaczęli ci, którzy razem z Nim spoczywali przy stole, mówić w sobie: Kim jest Ten, który i grzechy odpuszcza?