« Łuk 7:6 Ewangelia Łukasza 7:7 Łuk 7:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przeto i za niedostojnego miałem się k tobie przyść, ale rzecz słowem, a zleczon będzie sługa mój.
2.WUJEK.1923Przetóżem się i sam nie miał za godnego, abych miał przyjść do ciebie; ale rzeknij słowem, a uzdrowion będzie sługa mój.
3.RAKOW.NTDla tego nie miałem samego siebie za godnego którybym do ciebie przyść miał; ale rzecz słowem, a będzie uzdrowiony sługa mój.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż i samego siebie nie miałem za godnego, abym miał przyjść do ciebie; ale rzecz słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego i samego siebie nie uważałem za godnego przyjść do ciebie. Lecz powiedz słowo, a mój sługa zostanie uzdrowiony.
6.SZCZEPAŃSKIPrzetoż i siebie nie uważałem za godnego, by stanąć przed Tobą; ale rzeknij słowo, a wyzdrowieje sługa mój.
7.MARIAWICIi przeto samego siebie nie poczytałem za godnego, abym miał przyjść do Ciebie; ale rzeknij słowem, a będzie uzdrowiony sługa mój.
8.BIESZK.ŁUK.1931Dlatego i sam się nie miałem za godnego, abym mógł przyjść do ciebie. Ale rzeknij tylko słowo, a uzdrowion będzie sługa mój!
9.GRZYM1936Dlatego nie uważałem siebie za godnego wyjść naprzeciw ciebie. Ale rzeknij tylko słowo, a sługa mój zdrowie odzyska.
10.DĄBR.WUL.1973Przetom i siebie nie miał za godnego, aby przyjść do ciebie, ale powiedz słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój.
11.DĄBR.GR.1961Przeto i siebie nie miałem za godnego, aby przyjść do ciebie. Ale powiedz słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój.
12.TYSIĄCL.WYD5I dlatego ja sam nie uważałem się za godnego przyjść do Ciebie. Lecz powiedz słowo, a mój sługa odzyska zdrowie.
13.BRYTYJKADlatego i samego siebie nie uważałem za godnego, by przyjść do ciebie; lecz powiedz słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój.
14.POZNAŃSKANie czułem się też godny prosić Cię osobiście. Lecz wydaj tylko rozkaz, a mój sługa wyzdrowieje.
15.WARSZ.PRASKADlatego też i siebie nie uważałem za godnego na tyle, bym się odważył przyjść do Ciebie. Powiedz tylko słowo, a już odzyska zdrowie mój sługa.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.dlatego ani samego siebie nie uznałem za godnego przyjść do ciebie; ale powiedz słowem, a będzie uleczony mój sługa.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego też nie uważałem się za godnego, aby przyjść do Ciebie. Ale powiedz tylko słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony.
18.TOR.PRZ.2023Dlatego i samego siebie nie uważałem za godnego, aby przyjść do Ciebie; ale nakaż słowem, a zostanie uzdrowiony mój chłopiec.