« Łuk 7:7 Ewangelia Łukasza 7:8 Łuk 7:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo i ja człowiek jestem pod władzą postawiony, mając pod sobą żołnierze. A mówię temu idź, a idzie. A drugiemu, przydź i przychodzi. A niewolnikowi mojemu: uczyń to, i czyni.
2.WUJEK.1923Bom i ja jest człowiek pod władzą postanowiony, mając pod sobą żołnierze, i mówię temu: Idź, a idzie; a drugiemu: Przyjdź, i przychodzi: a słudze mojemu: Uczyń to, i uczyni.
3.RAKOW.NTBo i ja człowiek jestem pod zwierzchnością postanowiony, mając pod sobą żołnierze, i mówię mu: Idź, a idzie; a drugiemu: Przydź, i przychodzi; a słudze memu: Uczyń to, i czyni.
4.GDAŃSKA.1881Bomci i ja człowiek pod mocą postanowiony, mający pod sobą żołnierzy, i mówię temu: Idź, a idzie, a drugiemu: Przyjdź, a przychodzi, a słudze mojemu: Czyń to, a czyni.
5.GDAŃSKA.2017Bo i ja jestem człowiekiem podległym władzy i mam pod sobą żołnierzy, i mówię jednemu: Idź, a idzie, a drugiemu: Chodź tu, a przychodzi, a mojemu słudze: Zrób to, a robi.
6.SZCZEPAŃSKIBoć i ja jestem człowiek, podległy władzy, i mam żołnierzy pod sobą; i gdy powiem temu: »idź« - to idzie; a tamtemu: »pójdź« - to przychodzi, a słudze memu: »czyń to« - to czyni.
7.MARIAWICIBoć też i ja jestem człowiek pod władzą postanowiony, i mam też pod sobą żołnierzy, i rzekę temu: idź, a idzie; a drugiemu: przyjdź, a przyjdzie; a słudze memu; uczyń to, a uczyni.
8.BIESZK.ŁUK.1931Boć i ja, aczkolwiek podległy władzy wyższej, mam pod sobą żołnierzy. Gdy więc powiem jednemu: Idź! – to idzie; a drugiemu: Przyjdź! – to przychodzi; a słudze mojemu: Uczyń to! – a uczyni”.
9.GRZYM1936Ja też jestem człowiekiem pod władzą i mam pod sobą żołnierzy i jeśli powiem jednemu: Idź, to idzie, a innemu: Chodź, przychodzi. A jeśli powiem słudze mojemu: Zrób to, rozkaz wypełnia.
10.DĄBR.WUL.1973Bom i ja jest człowiek pod władzą postawiony, mający pod sobą żołnierzy. I mówię temu: Idź, a idzie, a drugiemu: Przyjdź, i przychodzi; a słudze memu: Czyń to, a czyni.
11.DĄBR.GR.1961Bo i ja jestem człowiek pod władzą postawiony, a mający pod sobą żołnierzy, i mówię temu: Idź, a idzie, a drugiemu: Przyjdź, i przychodzi; a słudze memu: Uczyń to, a czyni.
12.TYSIĄCL.WYD5Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: Idź! - a idzie; drugiemu: Przyjdź! - a przychodzi; a mojemu słudze: Zrób to! - a robi.
13.BRYTYJKABo i ja jestem człowiekiem podległym władzy, mającym pod sobą żołnierzy; i mówię temu: Idź, a idzie, a innemu: Przyjdź, a przychodzi, a słudze memu: Czyń to, a czyni.
14.POZNAŃSKABo i ja mam władzę nad sobą, mam też żołnierzy pod sobą i mówię temu: Idź, a on idzie; a drugiemu: Przyjdź, to przychodzi, a słudze: Zrób to, a robi.
15.WARSZ.PRASKAPrzecież ja też jestem człowiekiem postawionym pod władzą; mam również pod sobą żołnierzy i gdy jednemu z nich mówię: „Idź” – to pójdzie; a drugiemu: „Chodź” – to przychodzi; a słudze mojemu: „Zrób to” to zrobi.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo i ja jestem człowiekiem wyznaczonym pod władzę, który ma pod sobą żołnierzy, więc mówię temu: Idź i idzie; a innemu: Przyjdź i przychodzi; a memu słudze: Uczyń to a czyni.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITJa bowiem jestem człowiekiem podległym władzy i mam pod sobą żołnierzy. Jeśli któremuś mówię: Idź! - idzie. Jeśli któremuś rozkażę: Przyjdź! - przychodzi; i jeśli swojemu słudze powiem: Zrób to! - robi.
18.TOR.PRZ.2023Gdyż i ja jestem człowiekiem podległym władzy, a mając pod sobą żołnierzy, mówię temu: Idź, a idzie; i drugiemu: Przyjdź, a przychodzi; i swojemu słudze: Czyń to, a czyni.