« Łuk 7:50 Ewangelia Łukasza 8:1 Łuk 8:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A Stało się potym, a on przechadzał miasta i wsi, przepowiedując królestwo Boże, a dwanaście z nim,
2.WUJEK.1923I stało się potem, a on chodził po mieściech i miasteczkach każąc i przepowiadając królestwo Boże: a dwanaście z nim,
3.RAKOW.NTI sstało się potym, a on się przechadzał po mieściech i miasteczkach, obwoływając i przepowiedając królestwo Boże; i oni dwanaście z nim.
4.GDAŃSKA.1881I stało się potem, że on chodził po miastach i po miasteczkach każąc i opowiadając królestwo Boże, a oni dwunastu byli z nim,
5.GDAŃSKA.2017Następnie chodził po miastach i po wioskach, głosząc i opowiadając ewangelię królestwa Bożego. A było z nim dwunastu;
6.SZCZEPAŃSKIA następnie, chodząc po miasteczkach i wioskach, nauczał i głosił Dobrą Nowinę o królestwie Bożem. A było z Nim Dwunastu
7.MARIAWICII stało się potem, że chodził Jezus po miastach i miasteczkach, nauczając i opowiadając Królestwo Boże, i Dwunastu z Nim,
8.BIESZK.ŁUK.1931Następnie chodził Jezus po kraju, od miasta do miasta, od wioski do wioski. Nauczał i głosił wesołą nowinę o królestwie Bożem. Towarzyszyło mu dwunastu apostołów,
9.GRZYM1936Po owem zdarzeniu chodził po wsiach i miastach, opowiadając i zwiastując królestwo Boże; a z nim chodziło dwunastu,
10.DĄBR.WUL.1973I stało się potem, że chodząc po miastach i osadach nauczał głosząc Ewangelię o Królestwie Bożym. A było z nim dwunastu
11.DĄBR.GR.1961I stało się potem, że chodząc po miastach i osadach, nauczał, głosząc Ewangelię o Królestwie Bożym. A było z nim dwunastu
12.TYSIĄCL.WYD5Następnie wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu
13.BRYTYJKAI stało się potem, że chodził po miastach i wioskach, zwiastując dobrą nowinę o Królestwie Bożym, a dwunastu z nim
14.POZNAŃSKAPotem chodził po miastach i wioskach, głosząc i zwiastując królestwo Boże. Towarzyszyło Mu dwunastu.
15.WARSZ.PRASKAA potem obchodził miasta i osiedla, nauczając i głosząc dobrą nowinę o królestwie Bożym. Chodziło z Nim Dwunastu
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I w kolejności się dokonało, że on przechodził po mieście i wsi, głosząc oraz zwiastując Dobrą Nowinę Boga; a z nim dwunastu.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWkrótce potem wędrował przez miasta oraz wioski, głosząc i opowiadając dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Towarzyszyło Mu Dwunastu,
18.TOR.PRZ.2023I stało się, że przechodził On kolejno po miastach i wioskach, głosząc i opowiadając dobrą nowinę o Królestwie Bożym, a wraz z Nim dwunastu,