« Łuk 8:9 Ewangelia Łukasza 8:10 Łuk 8:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A on rzekł: wam dano wiedzieć tajemnice królestwa Bożego, lecz inym w podobieństwach, aby widzący nie widzieli, a słyszący nie rozumieli.
2.WUJEK.1923Którym on rzekł: Wam dano jest wiedzieć tajemnice królestwa Bożego, a innym przez podobieństwa, aby widząc nie widzieli, a słysząc nie rozumieli.
3.RAKOW.NTA on rzekł: Wam dano znać tajemnicę onego królestwa Bożego; a innym w przypowieściach, aby patrząc nie patrzali, i słysząc nie rozumieli.
4.GDAŃSKA.1881A on im rzekł: Wam dano wiedzieć tajemnicę królestwa Bożego; ale innym w podobieństwach, aby widząc nie widzieli, a słysząc nie rozumieli.
5.GDAŃSKA.2017A on im powiedział: Wam dano poznać tajemnice królestwa Bożego, ale innym opowiada się w przypowieściach, aby patrząc, nie widzieli i słysząc, nie rozumieli.
6.SZCZEPAŃSKIA On {im} rzekł: Wam dano poznać tajemnice królestwa Bożego, innym zaś przez przypowieści, aby »patrzyli, a nie widzieli, i słuchali, a nie zrozumieli«.
7.MARIAWICIA On im rzekł: Wam dane jest poznać Tajemnice Królestwa Bożego, ale innym w podobieństwach, aby widząc nie widzieli, i słysząc nie rozumieli.
8.BIESZK.ŁUK.1931Na to odpowiedział: „Wam dano wniknąć w tajemnice królestwa Bożego, innym zaś mówi się o nich w przypowieściach, by nic nie widzieli, chociaż widzą, nic nie zrozumieli, chociaż słyszą.
9.GRZYM1936A on im rzekł: Wam dane jest rozumieć tajemnice królestwa Bożego, a innym tylko przez przypowieści, ażeby widząc nie widzieli i słysząc nie słyszeli.
10.DĄBR.WUL.1973A on im rzekł: Wam dane jest poznać tajemnicę Królestwa Bożego, innym zaś przez przypowieści, aby patrzyli, a nie ujrzeli, i usłyszeli, a nie zrozumieli.
11.DĄBR.GR.1961A on rzekł: Wam dane jest poznać tajemnice Królestwa Bożego, innym zaś przez przypowieści, aby „patrzyli, a nie ujrzeli, i usłyszeli, a nie zrozumieli”.
12.TYSIĄCL.WYD5On rzekł: Wam dano poznać wprost tajemnice królestwa Bożego, innym zaś w przypowieściach, aby patrząc, nie widzieli, i słuchając, nie rozumieli.
13.BRYTYJKAA On im rzekł: Wam dane jest poznać tajemnice Królestwa Bożego, ale innym podaje się je w podobieństwach, aby patrząc nie widzieli, a słuchając nie rozumieli.
14.POZNAŃSKAOn zaś powiedział: - Wam dano poznać tajemnice królestwa Bożego, a innym w przypowieściach, aby "patrzeli, a nie widzieli, i słuchali, a nie rozumieli".
15.WARSZ.PRASKAWtedy im powiedział: Wam dane jest poznać [wprost] tajemnice królestwa Bożego, innym zaś w przypowieściach, żeby patrząc nie widzieli i słuchając nie rozumieli.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A on powiedział: Wam dane jest poznać tajemnice Królestwa Boga; ale innym mówi się w podobieństwach, aby patrząc nie widzieli i słysząc nie rozumieli.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy im wyjaśnił: Wam dano poznać tajemnice Królestwa Bożego, do pozostałych jednak mówi się w przypowieściach, aby patrząc, nie widzieli, a słuchając, nie rozumieli.
18.TOR.PRZ.2023A On powiedział im: „Wam dane jest poznać tajemnice Królestwa Bożego, lecz pozostałym podaje się je w podobieństwach, aby patrząc nie widzieli i słysząc nie rozumieli.