« Łuk 8:12 Ewangelia Łukasza 8:13 Łuk 8:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Którzy lepak na skale, ci gdy usłyszą, zradością przyjmują słowo, a ci korzenia nie mają; którzy do czasu wierzą, a czasu pokuszenia odpadają.
2.WUJEK.1923Bo którzy na opokę: którzy gdy usłyszą, z weselem przyjmują słowo, a ci korzenia nie mają, którzy do czasu wierzą, a czasu pokusy odstępują.
3.RAKOW.NTA oni na opokę, są oni kiedy usłyszą z weselem przyjmują mowę; a ci korzenia nie mają, którzy do czasu wierzą, a czasu pokuszenia odstępują.
4.GDAŃSKA.1881A którzy na opoce, ci są, którzy gdy słuchają, z radością słowo przyjmują, ale ci korzenia nie mają, ci do czasu wierzą, a czasu pokusy odstępują.
5.GDAŃSKA.2017A tymi na skale są ci, którzy, gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo. Nie mają jednak korzenia, wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują.
6.SZCZEPAŃSKIA na gruncie skalistym są ci, którzy z radością przyjmują słowo, skoro posłyszą; ale ci nie mają korzenia, którzy wierzą do czasu, a w chwili pokusy odpadają.
7.MARIAWICIA którzy na opoce, są to ci, którzy gdy usłyszą, z chęcią słowo przyjmują; ale ci korzenia nie mają, albowiem do czasu wierzą, a w czasie pokusy odstępują.
8.BIESZK.ŁUK.1931Ziarnem na gruncie skalistym są ci, którzy słowo wprawdzie słyszą, a także z radością je przyjmują, ale korzeni nie mają. Oni do czasu tylko wierzą, w chwili pokusy zaś znowu odstępują od niego.
9.GRZYM1936A którzy padają na opokę, są to ci, co słuchają słowa i przyjmują je z radością; nie mają jednak korzenia; wierzą do czasu, ale kiedy prześladowanie przychodzi, odstępują.
10.DĄBR.WUL.1973A na gruncie skalistym są ci, którzy posłyszawszy, z radością przyjmują słowo. Ale ci korzenia nie mają, wierzą do czasu, a w chwili próby ustępują.
11.DĄBR.GR.1961A na gruncie skalistym są ci, którzy posłyszawszy, z radością przyjmują słowo. Ale ci korzenia nie mają, wierzą do czasu, a w chwili próby ustępują.
12.TYSIĄCL.WYD5Na skałę pada u tych, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia: wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują.
13.BRYTYJKAA tymi na opoce są ci, którzy, gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, ale korzenia nie mają, do czasu wierzą, a w chwili pokusy odstępują.
14.POZNAŃSKANa skale zaś to ci, którzy z radością przyjmują słowo, kiedy je usłyszą. Nie mają jednak korzenia. Wierzą do czasu i podczas próby odstępują.
15.WARSZ.PRASKACi, co są na skale, to ludzie, którzy usłyszawszy słowo, przyjmują je z radością, ale brak im korzeni: wierzą do pewnego czasu, a gdy przyjdą pokusy, odstępują.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A ci na skale, gdy usłyszą, z radością przyjmują Słowo; lecz ci nie mają korzenia, do czasu wierzą, a w porze doświadczenia odchodzą.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITLudźmi na gruncie skalistym są ci, którzy ilekroć usłyszą, z radością przyjmują Słowo, lecz brak im korzenia, do czasu wierzą, a w chwili próby - rezygnują.
18.TOR.PRZ.2023A tymi na skale są ci, którzy słuchają i z radością przyjmują słowo; lecz nie mają korzenia, do czasu wierzą, a w czasie próby odstępują.