« Łuk 8:13 Ewangelia Łukasza 8:14 Łuk 8:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A które do ciernia padło, ci są (którzy) słuchali, lecz od troskania i bogactwa, i roskoszy żywota bywają zagłuszeni idący, i owocu nie przynoszą.
2.WUJEK.1923A które padło między ciernie, ci są, którzy usłyszeli, a od troskania i bogactw i rozkoszy żywota odszedłszy, bywają zaduszeni i nie przynoszą owocu.
3.RAKOW.NTA które między ciernie padło, ci są oni którzy słyszeli; a od pieczołowania, i od bogactw, i od roskoszy żywota, odchodząc, bywają zaduszeni, i nie przynoszą owocu.
4.GDAŃSKA.1881A które padło między ciernie, ci są, którzy słuchają słowa: ale odszedłszy, od pieczołowania i bogactw, i rozkoszy żywota bywają zaduszeni, i nie przynoszą pożytku.
5.GDAŃSKA.2017To zaś, które padło między ciernie, to są ci, którzy słuchają słowa, ale odchodzą i przez troski, bogactwa i rozkosze życia zostają zagłuszeni i nie wydają owocu.
6.SZCZEPAŃSKIA to, które padło między osty, oznacza tych, co słuchają, ale wśród drogi troskami, bogactwy i rozkoszami życia bywają przyduszeni, i plonu nie przynoszą,
7.MARIAWICIA tem, które między ciernie wpadło, są ci, którzy usłyszeli, ale odszedłszy, od pieczołowania i od bogactw i rozkoszy tego świata bywają zaduszeni, i nie przynoszą owocu.
8.BIESZK.ŁUK.1931Ziarnem, które padło pomiędzy ciernie są ci, którzy słowo Boże wprawdzie słyszeli, ale na drodze życia swego przez troski, bogactwa i rozkosze zostają przyduszeni i tak plonu żadnego nie przynoszą.
9.GRZYM1936Nasienie zaś, które padło wśród cierni, to ci, co słuchają, ale po czasie, troski, bogactwa i rozkosze życia zagłuszają ich i nie przynoszą owocu.
10.DĄBR.WUL.1973To znowu, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy posłyszeli, ale odchodząc, przez troski, bogactwa i rozkosze życia są przygłuszeni i nie przynoszą owocu.
11.DĄBR.GR.1961To znowu, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy posłyszeli, ale odchodząc, przez troski, bogactwo i rozkosze są przygłuszeni i nie przynoszą owocu.
12.TYSIĄCL.WYD5To, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą, a zagłuszeni przez troski, bogactwa i rozkosze życia, nie wydają owocu.
13.BRYTYJKAA to, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy życia, ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości.
14.POZNAŃSKAA co padło między osty to ci, którzy wysłuchali słowa, lecz zostali przytłumieni przez troski, bogactwo i rozkosze życia i nie osiągają dojrzałości.
15.WARSZ.PRASKATo zaś, co padło między ciernie, oznacza ludzi, którzy usłuchali [słowa Bożego], lecz odchodząc, przez troski, bogactwa i rozkosze życia są niejako zduszeni i nie wydają owocu.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś opadłe między ciernie zdarza się tym, którzy usłyszeli, a idąc przez troski, bogactwo oraz rozkosze życia są ściskani i nie przynoszą owocu.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITZiarno między cierniami oznacza z kolei tych, którzy wprawdzie usłyszeli, lecz gdy idą przez życie, troski, bogactwo i przyjemności stopniowo tłamszą ich wzrost - i nie dojrzewają.
18.TOR.PRZ.2023A to, które padło między ciernie, to ci, którzy słuchają słowa; ale idąc, są zaduszeni przez troski i bogactwa oraz przyjemności życia, i nie dochodzą do dojrzałości.