« Łuk 8:14 Ewangelia Łukasza 8:15 Łuk 8:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Które lepak w dobrej ziemi, ci są, którzy sercem pięknym i dobrym, usłyszawszy słowo, zatrzymawają i owoc przynoszą w cierpliwości.
2.WUJEK.1923A które na ziemię dobrą, ci są, którzy dobrem a wybornem sercem usłyszawszy, słowo zatrzymywają i owoc przynoszą w cierpliwości.
3.RAKOW.NTA które na ziemię dobrą, ci są oni, którzy w sercu dobrym i uprzejmym usłyszawszy onę mowę zatrzymawają, i owoc przynoszą w cierpliwości.
4.GDAŃSKA.1881Ale które padło na ziemię dobrą, ci są, którzy w sercu uprzejmem i dobrem słyszane słowo zachowują, i owoc przynoszą w cierpliwości.
5.GDAŃSKA.2017Lecz to, które padło na dobrą ziemię, to są ci, którzy szczerym i dobrym sercem usłyszeli słowo i zachowują je, i wydają owoc w cierpliwości.
6.SZCZEPAŃSKIA to, co jest na dobrej ziemi, oznacza tych, którzy w dobrem i szczerem sercu, usłyszawszy słowo, zachowują je, i w cierpliwości plon przynoszą.
7.MARIAWICIA tem, które upadło na dobrą ziemię, są ci, którzy sercem dobrem i cnotliwem słuchając słowa, zatrzymują je i owoc przynoszą w cierpliwości.
8.BIESZK.ŁUK.1931Ziarnem zaś, które na dobrą ziemię padło, są ci, którzy słowo usłyszane w dobrem i ochotnem sercu zachowują i owoc przynoszą w cierpliwości.
9.GRZYM1936Wreszcie ci, co na dobrą ziemię padają, są to ci, co dobrem i szczerem sercem chowają słowo usłyszane, a w wytrwałości swojej owoc przynoszą.
10.DĄBR.WUL.1973Które jednak upadło na ziemię dobrą, oznacza słuchaczy w dobrym i szczerym sercu zachowujących słowo, którzy w wytrwałości owoc przynoszą.
11.DĄBR.GR.1961Które jednak upadło na ziemię dobrą, oznacza słuchaczy w dobrym i szczerym sercu zachowujących słowo i przynoszących owoce w wytrwałości.
12.TYSIĄCL.WYD5Wreszcie ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc dzięki wytrwałości.
13.BRYTYJKAA to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem usłyszawszy słowo, zachowują je i w wytrwałości wydają owoc.
14.POZNAŃSKAA na dobrej roli to ci, którzy usłyszawszy słowo zachowują je w swoim szlachetnym i dobrym sercu i przynoszą plon dzięki wytrwałości.
15.WARSZ.PRASKATo wreszcie, które się znalazło na dobrej ziemi, oznacza ludzi o dobrym i szlachetnym sercu. Ci, usłyszawszy słowo, zatrzymują je i wydają owoc w cierpliwości.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A na żyzną ziemię zdarza się tym, którzy gdy usłyszeli, zachowują Słowo w szlachetnym oraz zdatnym sercu, i w wytrwałości przynoszą owoc.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITNatomiast ziarno w żyznym gruncie oznacza tych, którzy szlachetnym i dobrym sercem wysłuchali Słowa, trzymają się go i dzięki wytrwałości wydają plon.
18.TOR.PRZ.2023A to, które padło na dobrą ziemię, to ci, którzy w szlachetnym i dobrym sercu zachowują w wytrwałości usłyszane słowo i przynoszą plon.