« Łuk 8:15 Ewangelia Łukasza 8:16 Łuk 8:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Nikt lepak świecę zapaliwszy nie nakrywa jej naczyniem, albo pod łoże kładzie, ale (ją) na świecznik stawia, aby wchodzący widzieli światło.
2.WUJEK.1923A żaden zapaliwszy świecę, nie nakrywa jéj naczyniem, albo kładzie pod łoże, ale stawia na świeczniku, aby, którzy wchodzą, widzieli światło.
3.RAKOW.NTA żaden świecę zapaliwszy, nie nakrywa jej naczyniem, abo pod łoże kładzie, ale na świeczniku stawia, aby ci którzy wchodzą widzieli światłość.
4.GDAŃSKA.1881A żaden zapaliwszy świecę, nie nakrywa jej naczyniem, ani jej kładzie pod łoże, ale ją stawia na świeczniku, aby ci, którzy wchodzą, widzieli światło.
5.GDAŃSKA.2017Nikt, zapaliwszy świecę, nie nakrywa jej naczyniem i nie stawia pod łóżkiem, ale na świeczniku, aby ci, którzy wchodzą, widzieli światło.
6.SZCZEPAŃSKINikt przecież, zapaliwszy światło, nie zakrywa go naczyniem, ani nie kładzie pod łóżko; ale stawia je na świeczniku, by wchodzący widzieć mogli światło.
7.MARIAWICIA nikt zapaliwszy świecę, nie zakrywa jej naczyniem, ani nie stawia jej pod łoże, ale stawia ją na świeczniku, aby ci, którzy wchodzą, widzieli światło.
8.BIESZK.ŁUK.1931Nikt, zapaliwszy lampę, nie nakrywa jej dzbanem ani stawia pod łóżko; raczej stawia ją na świeczniku, aby wszyscy, którzy wchodzą, widzieli światło.
9.GRZYM1936Nikt bowiem nie zapala świecy, żeby ją postawić pod dzieżą lub pod łóżkiem; ale ją stawia na świeczniku, aby ci, co wchodzą, widzieli światło.
10.DĄBR.WUL.1973A nikt, zapaliwszy świecę, nie nakrywa jej naczyniem, ani nie stawia pod łoże, ale umieszcza na świeczniku, aby wchodzący widzieli światło.
11.DĄBR.GR.1961A nikt, zapaliwszy świecę, nie nakrywa jej naczyniem ani nie stawia pod łoże, ale umieszcza na świeczniku, aby wchodzący widzieli światło.
12.TYSIĄCL.WYD5Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz umieszcza na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą.
13.BRYTYJKANikt też nie zapala świecy i nie nakrywa jej naczyniem ani nie stawia pod łóżkiem, ale stawia ją na świeczniku, ażeby widzieli światło ci, którzy wchodzą.
14.POZNAŃSKANikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej naczyniem ani nie stawia pod łóżkiem, ale na świeczniku, aby wchodzący widzieli światło.
15.WARSZ.PRASKANikt nie zapala światła po to, by je zaraz przykryć jakimś naczyniem lub postawić pod łóżkiem. Umieszcza je raczej na świeczniku, ażeby ci, co wchodzą, widzieli światło.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo nikt, kto zapali lampkę, nie nakrywa jej naczyniem, ani nie kładzie poniżej łoża, lecz stawia na podstawie, aby ci, którzy wchodzą widzieli światło.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITNikt nie zapala lampy i nie nakrywa jej naczyniem ani nie stawia pod łóżkiem, tylko na widocznym miejscu, aby ci, którzy wchodzą, mogli widzieć światło.
18.TOR.PRZ.2023A nikt, kto zapalił lampę, nie nakrywa jej naczyniem, ani nie wkłada pod łóżko; ale ją stawia na świeczniku, aby ci, którzy wchodzą, widzieli światło.