« Łuk 8:18 Ewangelia Łukasza 8:19 Łuk 8:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przyszli lepak k niemu matka i bracia jego, i nie mogli przestępić k niemu przed tłumem.
2.WUJEK.1923I przyszli do niego matka i bracia jego; ale do niego przystąpić nie mogli dla ciżby.
3.RAKOW.NTI przyszli do niego matka i bracia jego; i nie mogli przystąpić do niego dla tłumu.
4.GDAŃSKA.1881Tedy przyszli do niego matka i bracia jego; ale do niego przystąpić nie mogli dla ludu.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy przyszli do niego jego matka i bracia, ale nie mogli podejść z powodu tłumu.
6.SZCZEPAŃSKII przyszli doń Matka i bracia Jego, ale z powodu tłumu nie mogli się doń zbliżyć.
7.MARIAWICII przyszli do Niego matka i bracia Jego, ale nie mogli dojść do Niego z powodu rzeszy.
8.BIESZK.ŁUK.1931Dnia pewnego przyszli do Jezusa matka i bracia jego; dla wielkiej ciżby zaś nie mogli doń przystąpić.
9.GRZYM1936Przyszli do niego raz matka jego i bracia, i nie mogli zbliżyć się doń dla tłoku.
10.DĄBR.WUL.1973I przyszli doń matka i bracia jego, a nie mogli przystąpić z powodu tłumu.
11.DĄBR.GR.1961I przyszli do niego matka i bracia jego, a nie mogli przystąpić z powodu tłumu.
12.TYSIĄCL.WYD5Wtedy przyszli do Niego Jego Matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do Niego z powodu tłumu.
13.BRYTYJKAI przyszła do niego matka z braćmi jego, ale nie mogli dotrzeć do niego z powodu tłumu.
14.POZNAŃSKAPrzyszła matka i bracia Jego i nie mogli przedostać się do Niego z powodu tłumu.
15.WARSZ.PRASKAI oto przyszli, by Go zobaczyć, Matka i bracia Jego, lecz poprzez tłum nie mogli się do Niego docisnąć.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem przybyła do niego matka i jego bracia, ale nie mogli się do niego dostać z powodu tłumu.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITZjawiła się u Niego matka wraz z Jego braćmi, ale z powodu tłumu nie mogli się z Nim spotkać.
18.TOR.PRZ.2023Wtedy przybyli do Niego matka i Jego bracia; i nie mogli spotkać się z Nim z powodu tłumu.