« Łuk 8:19 Ewangelia Łukasza 8:20 Łuk 8:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I odpowiedziano mu mówiąc: matka twoja i bracia twoi stoją znadworza, chcąc cię widzieć.
2.WUJEK.1923I oznajmiono mu: Matka twa i bracia twoi stoją przed domem, chcąc cię widzieć.
3.RAKOW.NTI opowiedziano mu od niektórych mówiących: Matka twa i bracia twoi stoją na dworze chcąc cię widzieć.
4.GDAŃSKA.1881I dano mu znać, mówiąc: Matka twoja i bracia twoi stoją przed domem, chcąc cię widzieć.
5.GDAŃSKA.2017I dano mu znać, mówiąc: Twoja matka i twoi bracia stoją przed domem i chcą się z tobą widzieć.
6.SZCZEPAŃSKIDoniesiono Mu więc: Matka twoja i bracia twoi stoją przed domem i pragną Cię zobaczyć.
7.BIESZK.ŁUK.1931Wtedy oznajmiono mu: „Matka twa i bracia twoi stoją przed domem i pragną się z tobą widzieć”.
8.GRZYM1936I doniesiono mu: Matka twoja i bracia stoją na dworze i chcą się z tobą widzieć.
9.DĄBR.WUL.1973I oznajmiono mu: Matka twoja i bracia twoi stoją przed domem, chcąc cię widzieć.
10.DĄBR.GR.1961I oznajmiono mu: Matka twoja i bracia twoi stoją przed domem, chcąc cię widzieć.
11.TYSIĄCL.WYD5Oznajmiono Mu: Twoja Matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą.
12.BRYTYJKAI doniesiono mu: Matka twoja i bracia twoi stoją na dworze i chcą widzieć się z tobą.
13.POZNAŃSKAPowiedziano Mu: - Matka i bracia Twoi stoją na dworze i chcą się z Tobą zobaczyć.
14.WARSZ.PRASKAWtedy doniesiono Mu: Matka Twoja i bracia są na zewnątrz i pragną Cię zobaczyć.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem mu oznajmiono, mówiąc: Twoja matka i twoi bracia stoją na zewnątrz, chcąc cię ujrzeć.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPowiadomiono Go zatem: Twoja matka oraz Twoi bracia stoją na zewnątrz i chcą się z Tobą widzieć.
17.TOR.NOWE.PRZ.I oznajmiono Mu, mówiąc: Twoja matka i Twoi bracia stoją na zewnątrz i chcą Cię zobaczyć.