« Łuk 8:22 Ewangelia Łukasza 8:23 Łuk 8:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdy oni płynęli zasnął, i powstał wicher wietrzny na jezioro, i zalewali się i w niebespieczeństwie byli.
2.WUJEK.1923A gdy się oni wieźli, usnął: i przyszła nawałność wiatru na jezioro, i zalewali się i byli w niebezpieczeństwie.
3.RAKOW.NTA gdy płynęli, usnął; i zstąpiła nawałność wiatru na jezioro, i napełnieni byli, i byli w niebeśpieczeństwie.
4.GDAŃSKA.1881A gdy płynęli, usnął. I przypadła nawałność wiatru na jezioro, i łódź się zalewała, tak że byli w niebezpieczeństwie.
5.GDAŃSKA.2017A gdy płynęli, usnął. I zerwał się gwałtowny wicher na jeziorze, i zalewało łódź, tak że byli w niebezpieczeństwie.
6.SZCZEPAŃSKIGdy zaś płynęli, On zasnął. I wpadła nawałnica na jezioro, tak iż zalewała ich woda, i byli w niebezpieczeństwie.
7.MARIAWICIA gdy oni płynęli, zasnął. I przypadła burza od wiatru na jezioro, tak że się zalewali i byli w wielkiem niebezpieczeństwie.
8.BIESZK.ŁUK.1931A gdy płynęli, usnął Jezus. – Wtem wpadła odrazu nawałnica na jezioro; łódź zalała się wodą, tak, że byli w wielkiem niebezpieczeństwie.
9.GRZYM1936A gdy oni wiosłowali, on zasnął sobie, a tu wicher gwałtowny rozhukał się na jeziorze, tak iż woda wdzierała się do łodzi i znaleźli się w niebezpieczeństwie.
10.DĄBR.WUL.1973A w czasie, gdy się przeprawiali, zasnął. I nadeszła nawałnica wichru na jezioro, i zalewało ich, a byli w niebezpieczeństwie.
11.DĄBR.GR.1961A w czasie, kiedy się przeprawiali, zasnął. I zerwała się nawałnica wichru na jezioro i zalewało ich, a byli w niebezpieczeństwie.
12.TYSIĄCL.WYD5A gdy płynęli, zasnął. Wtedy spadł gwałtowny wicher na jezioro, tak że fale ich zalewały i byli w niebezpieczeństwie.
13.BRYTYJKAA gdy płynęli, On zasnął. I zerwał się gwałtowny wicher na jeziorze, i fale ich zalewały, i byli w niebezpieczeństwie.
14.POZNAŃSKAA kiedy płynęli, zasnął. Wtem spadł na jezioro gwałtowny wicher. Fale ich zalewały i znaleźli się w niebezpieczeństwie.
15.WARSZ.PRASKAGdy wiosłowali, On zasnął. I oto zerwała się na jeziorze wichura, tak że już ich zalewało i byli w niebezpieczeństwie.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś gdy oni płynęli usnął. A na jezioro zeszła nawałnica wiatru i zalewała łódź, więc byli w niebezpieczeństwie.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy płynęli, zasnął. Nagle na jeziorze zerwała się burza. Łódź napełniała się wodą. Zrobiło się niebezpiecznie.
18.TOR.PRZ.2023A gdy oni płynęli, zasnął. Wtedy spadło na jezioro potężne uderzenie wiatru i zostali zalani wodą, i byli w niebezpieczeństwie.