« Łuk 8:24 Ewangelia Łukasza 8:25 Łuk 8:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I rzekł im: Gdzie jest wiara wasza? A bojąc się dziwowali się mówiąc (jeden) ku drugim: Kto wżdy ten jest, iż i wiatrom rozkazuje i morzu, i posłuszni są jemu?
2.WUJEK.1923I rzekł im: Gdzież jest wiara wasza? którzy zlęknąwszy się, dziwowali się, mówiąc jeden do drugiego: Kto mniemasz jest ten, że i wiatrom i morzu rozkazuje, a słuchają go?
3.RAKOW.NTI rzekł im: Gdzież jest wiara wasza? a bojąc się dziwowali się, mówiąc jedni do drugich: Kto wżdy ten jest, że i wiatrom roskazuje i wodam, i posłuszne są jemu?
4.GDAŃSKA.1881Tedy im rzekł: Gdzież jest wiara wasza? A bojąc się, dziwowali się, mówiąc jedni do drugich: Któż wżdy jest ten, że i wiatrom rozkazuje i wodom, a są mu posłuszne?
5.GDAŃSKA.2017Wtedy powiedział do nich: Gdzież jest wasza wiara? A oni, bojąc się, dziwili się i mówili między sobą: Kim on jest, że nawet wichrom i wodzie rozkazuje, a są mu posłuszne?
6.SZCZEPAŃSKIDo nich zaś rzekł: Gdzież wiara wasza? A oni przestraszeni zdumiewali się i mówili jeden do drugiego: Któż więc On jest, że i wichrom i wodzie rozkazuje, a one są Mu posłuszne?
7.MARIAWICIWtedy rzekł do nich: Gdzież jest wiara wasza? A oni polękawszy się, dziwowali się, mówiąc jeden do drugiego: Co mniemasz, kto jest Ten, że i wiatrom i morzu rozkazuje, i słuchają Go?
8.BIESZK.ŁUK.1931Do uczniów zaś rzekł Jezus: „Gdzież jest wiara wasza?”. A oni, pełni lęku i zdumienia, mówili jeden do drugiego: „Kimże on jest? Rozkazuje nawet wichrom i wodom, a są mu posłuszne!”.
9.GRZYM1936Potem zapytał ich: Gdzie jest wiara wasza? A oni zlękli się i, dziwiąc się, mówili między sobą: Kto to jest, że wiatrom i morzu rozkazuje a słuchają go?
10.DĄBR.WUL.1973A do nich rzekł: Gdzież jest wiara wasza? Oni zaś, przestraszeni, mówili ze zdumieniem jeden do drugiego: Kto jest ten, że wichrom i morzu rozkazuje, a są mu posłuszne?
11.DĄBR.GR.1961A do nich rzekł: Gdzież wiara wasza? Oni zaś dziwili się, pełni trwogi, mówiąc jeden do drugiego: Kto jest ten, że nawet wichrom i wodzie rozkazuje, a są mu posłuszne?
12.TYSIĄCL.WYD5A do nich rzekł: Gdzież jest wasza wiara? Oni zaś przestraszeni i pełni podziwu mówili między sobą: Kim On jest właściwie, że nawet wichrom i wodzie rozkazuje, a są Mu posłuszne.
13.BRYTYJKAI rzekł do nich: Gdzież jest wiara wasza? Oni zaś, przestraszywszy się, zdumiewali się i mówili jedni do drugich: Któż to jest ten; że nawet wiatrom i wodzie rozkazuje i słuchają go?
14.POZNAŃSKAPowiedział im: - Gdzie wasza wiara? Oni zaś przestraszeni zdumiewali się, mówiąc między sobą: - Kimże On jest, że rozkazuje wiatrom i morzu, a one są Mu posłuszne.
15.WARSZ.PRASKAIch zaś zapytał: A gdzież jest wasza wiara? Tymczasem oni, pełni przerażenia, dziwili się, mówiąc między sobą: Kimże On jest, że rozkazuje wichrom i morzu, a te ulegają Mu?
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A im powiedział: Gdzie jest wasza wiara? I zdziwili się, przestraszeni, mówiąc jedni do drugich: Zatem kim jest ten, że rozkazuje wiatrom i wodzie, a są mu posłuszne?
17.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie zwrócił się do nich: Gdzie wasza wiara? Oni zaś zdjęci strachem i podziwem pytali jeden drugiego: Kim On właściwie jest, że rozkazuje nawet wiatrom i wodzie, a one są Mu posłuszne?
18.TOR.PRZ.2023Powiedział więc im: „Gdzie jest wasza wiara?” A oni zalęknieni, dziwili się i mówili jedni do drugich: Kim więc jest Ten, że i wiatrom i wodzie rozkazuje, i są Mu posłuszne?