« Łuk 8:27 Ewangelia Łukasza 8:28 Łuk 8:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A ujrzawszy Jesusa, i zawoławszy przypadł do nóg jemu, i głosem wielkim rzekł: Co mnie i tobie Jesusie synu Boga nawyższego? Proszę cię nie męcz mię.
2.WUJEK.1923Ten gdy ujrzał Jezusa, upadł przed nim, i zawoławszy wielkim głosem, mówił: Co mnie i tobie jest, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? proszę cię, nie męcz mię.
3.RAKOW.NTA ujźrzawszy Jezusa, i zakrzyknąwszy, przypadł do niego, i głosem wielkim rzekł: Cóż ty ze mną masz Jezusie Synu onego Boga najwyższego? proszę cię nie dręcz mię.
4.GDAŃSKA.1881Ten ujrzawszy Jezusa, zakrzyknął, i upadł przed nim, a głosem wielkim rzekł: Cóż ja mam z tobą, Jezusie, Synu Boga najwyższego? proszę cię, nie dręcz mię.
5.GDAŃSKA.2017Gdy zobaczył Jezusa, krzyknął, upadł przed nim i zawołał donośnym głosem: Cóż ja mam z tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Proszę cię, nie dręcz mnie.
6.SZCZEPAŃSKI[On] <to>, widząc Jezusa <krzyknął>, upadł przed Nim i silnym głosem zawołał: Co Ci do mnie, Jezusie, Synu Boga Najwyższego! Błagam Cię, nie dręcz mnie!
7.MARIAWICITen skoro ujrzał Jezusa, upadł przed Nim i krzycząc głosem wielkim, rzekł: Cóż mnie z Tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? proszę Cię, nie męcz mię.
8.BIESZK.ŁUK.1931Skoro ujrzał Jezusa, zakrzyknął, upadł przed nim i zawołał silnym głosem: „Co ci do mnie, Jezusie, synu Boga, Najwyższego? Błagam cię, nie męcz mnie!”.
9.GRZYM1936Kiedy zobaczył Jezusa, upadł przed nim i zawołał na cały głos: Co tobie do mnie, Jezusie, synu Boga Najwyższego? Błagam cię, żebyś mnie nie męczył.
10.DĄBR.WUL.1973Ten, ujrzawszy Jezusa, padł przed nim i wołając głosem wielkim, mówił: Co ci do mnie, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Błagam cię, abyś mnie nie dręczył.
11.DĄBR.GR.1961Ujrzawszy Jezusa, zakrzyknął, padł przed nim, i wołał głośno: Co ci do mnie, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Błagam cię, abyś mnie nie dręczył.
12.TYSIĄCL.WYD5Gdy ujrzał Jezusa, z krzykiem padł przed Nim i zawołał: Czego chcesz ode mnie, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Błagam Cię, nie dręcz mnie!
13.BRYTYJKAA gdy ujrzał Jezusa, z krzykiem padł przed nim i donośnym głosem zawołał: Cóż ja mam z tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Proszę cię, nie dręcz mnie,
14.POZNAŃSKAKiedy zobaczył Jezusa, z krzykiem przypadł do Niego i głośno zawołał: - Czego chcesz ode mnie. Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Błagam Cię, nie dręcz mnie.
15.WARSZ.PRASKAZobaczywszy Jezusa, krzyknął, upadł przed Nim i zawołał głośno: Czego chcesz ode mnie, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Proszę Cię, nie dręcz mnie!
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś kiedy zobaczył Jezusa zakrzyknął, przypadł do niego oraz powiedział wielkim głosem: Co mnie i tobie, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Proszę cię, byś mnie nie zaczął męczyć.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy zobaczył Jezusa, wrzasnął, upadł przed Nim i donośnie zawołał: Czego ode mnie chcesz, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Błagam Cię, nie dręcz mnie!
18.TOR.PRZ.2023A gdy ten ujrzał Jezusa, z krzykiem przypadł do Niego i potężnym głosem powiedział: Co ja mam z Tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego?! Proszę Cię, abyś mnie nie dręczył.