« Łuk 8:29 Ewangelia Łukasza 8:30 Łuk 8:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Spytał go lepak Jesus mówiąc: które tobie jest imię? A on rzekł: Legion. Bo wiele czartów weszło było weń.
2.WUJEK.1923I pytał go Jezus, mówiąc: Jakoć imię? A on powiedział: Wojsko; bo wiele czartów weszło było weń.
3.RAKOW.NTI spytał go Jezus, mówiąc: Któreć jest imię? a on rzekł: Wojsko: iż wiele czartów weszło było weń.
4.GDAŃSKA.1881I pytał go Jezus, mówiąc: Co masz za imię? A on rzekł: Wojsko; albowiem wiele dyjabłów wstąpiło było weń.
5.GDAŃSKA.2017I zapytał go Jezus: Jak ci na imię? A on odpowiedział: Legion. Wiele bowiem demonów weszło w niego.
6.SZCZEPAŃSKII zapytał go Jezus, {mówiąc}: Jak ci na imię? A on odparł: Legion; albowiem wielu szatanów weszło w niego.
7.MARIAWICII spytał go Jezus mówiąc: Co za imię masz? A on odpowiedział: Wojsko. Bo było weszło w niego wiele dyabelstwa.
8.BIESZK.ŁUK.1931Zapytał go wtedy Jezus: „Jak ci na imię?”. „Legjon” odpowiedział opętany; wiele bowiem czartów weszło w niego.
9.GRZYM1936Jezus zapytał go: Jak ci na imię? Odpowiedział: Legjon; gdyż wielu szatanów weszło w niego.
10.DĄBR.WUL.1973Zapytał go tedy Jezus mówiąc: Jakie jest twe imię? A on rzekł: Legion, albowiem wielu czartów weń wstąpiło.
11.DĄBR.GR.1961Zapytał go tedy Jezus: Jakie jest twoje imię? A on rzekł: Legion, albowiem wielu czartów wstąpiło w niego.
12.TYSIĄCL.WYD5A Jezus zapytał go: Jak ci na imię? On odpowiedział: Legion, bo wiele złych duchów weszło w niego.
13.BRYTYJKAZapytał go więc: Jezus: Jak ci na imię? A ten rzekł: Legion, gdyż wiele demonów weszło w niego.
14.POZNAŃSKAJakie jest twoje imię? - zapytał go Jezus. Odpowiedział: - Legion! - Ponieważ wiele czartów weszło w niego.
15.WARSZ.PRASKAZapytał go wtedy Jezus mówiąc: Jak ci na imię? A on rzekł: Legion – bo rzeczywiście wiele złych duchów w niego wstąpiło.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Jezus go spytał, mówiąc: Jak ci jest na imię? Zaś on powiedział: Legion; bo wszedł w niego mnogie demony.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITJezus zapytał go: Jak ci na imię? Legion - odpowiedział; bo było w nim wiele demonów.
18.TOR.PRZ.2023A Jezus zapytał go, mówiąc: „Jakie jest twoje imię?” A on powiedział: Legion; albowiem wiele demonów w niego wstąpiło.