« Łuk 8:31 Ewangelia Łukasza 8:32 Łuk 8:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A było tam stado świni mnogich pasących się na górze i prosili go, aby im dopuścił w nie wniść, i dopuścił im.
2.WUJEK.1923A było tam stado wiela wieprzów pasących się na górze; i prosili go, aby im w nie dopuścił wniść, i dopuścił im.
3.RAKOW.NTA było tam stado wieprzów wiela pasących się na górze; i prosili go, aby im dopuścił w nie wniść. I dopuścił im.
4.GDAŃSKA.1881A była tam trzoda wielka świń, która się pasła na górze, i prosili go, aby im dopuścił wstąpić w nie. I dopuścił im.
5.GDAŃSKA.2017A było tam wielkie stado świń, które pasły się na górze. I demony prosiły go, aby pozwolił im w nie wejść. I pozwolił im.
6.SZCZEPAŃSKIA pasła się tam na górze trzoda licznych wieprzów. Prosili Go przeto, aby im pozwolił wejść w nie. I pozwolił im.
7.MARIAWICIA było tam stado wielkie wieprzów, które pasiono na górze. I prosili Go, aby im dopuścił wnijść w nie. I dopuścił im.
8.BIESZK.ŁUK.1931Przypadkiem pasła się w bliskości, na zboczu góry, trzoda licznych wieprzów. Prosiły go więc złe duchy, aby im pozwolił wejść w nie. Jezus zgodził się na to.
9.GRZYM1936A pasło się tam po górach liczne stado wieprzów i prosili go, żeby im pozwolił wejść w nie. I pozwolił im.
10.DĄBR.WUL.1973A pasło się tam na górze wielkie stado wieprzów. I prosili go, aby im dozwolił wejść w nie. I zezwolił im.
11.DĄBR.GR.1961A pasło się tam na górze wielkie stado wieprzów. I prosili go, aby im dozwolił wejść w nie. I zezwolił im.
12.TYSIĄCL.WYD5A była tam duża trzoda świń, pasących się na górze. I zaczęły Go prosić [złe duchy], żeby im pozwolił wejść w nie. I pozwolił im.
13.BRYTYJKAA było tam duże stado świń, pasące się na górze. I prosiły go, aby im pozwolił w nie wejść. I pozwolił im.
14.POZNAŃSKAA w tym miejscu na górze pasło się wielkie stado świń. I prosiły Go (czarty), aby im pozwolił wejść w te świnie. I pozwolił im.
15.WARSZ.PRASKAA była tam wielka trzoda świń, pasących się na wzgórzu. Prosiły Go [złe duchy], żeby im pozwolił wstąpić w nie. I pozwolił im.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A było tam, pasące się na wyżynie stado dość dużych świń; zatem go prosiły, by im pozwolił w nie wejść. I im pozwolił.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITA pasła się tam na górze spora trzoda świń. Demony poprosiły zatem, aby pozwolił im w nie wejść. I pozwolił im.
18.TOR.PRZ.2023A była tam wielka trzoda świń, które pasły się na górze; i prosiły Go, aby im pozwolił w nie wejść. I pozwolił im.