« Łuk 8:34 Ewangelia Łukasza 8:35 Łuk 8:36 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wyszli przeto ujrzeć co się stało, i przyszli ku Jesusowi, i naleźli człowieka siedzącego, od którego czarci wyszli, obleczonego i rozumnego, przy nogach Jesusowych, i bali się.
2.WUJEK.1923I wyszli, aby oglądali, co się stało: a przyszli do Jezusa i naleźli człowieka, od którego wyszli czarci, siedzącego, ubranego i z dobrą pamięcią u nóg jego, i bali się.
3.RAKOW.NTI wyszli widzieć co się było sstało; i przyszli do Jezusa, i naleźli siedzącego onego człowieka od którego czartowie wyszli, obleczonego i rostropnie sobie poczynającego, u nóg Jezusowych; i bali się.
4.GDAŃSKA.1881I wyszli, aby oglądali to, co się stało; a przyszedłszy do Jezusa, znaleźli człowieka onego, z którego wyszli dyjabli, obleczonego, przy dobrem baczeniu, siedzącego u nóg Jezusowych, i bali się.
5.GDAŃSKA.2017I wyszli ludzie, aby zobaczyć, co zaszło, a przyszedłszy do Jezusa, zastali człowieka, z którego wyszły demony, ubranego i przy zdrowych zmysłach, siedzącego u stóp Jezusa. I przestraszyli się.
6.SZCZEPAŃSKIRuszono zatem zobaczyć, co się stało. I przybywszy do Jezusa, spostrzegli, że człowiek, z którego wyszły czarty, siedział u stóp Jego odziany i zdrowy na umyśle. I zdjął ich lęk.
7.MARIAWICITedy wybiegli ludzie oglądać to, co się stało. I przyszli do Jezusa, i znaleźli onego człowieka, od którego wyszły dyabelstwa, siedzącego, odzianego i przy dobrym rozumie, u nóg Jego. I polękali się.
8.BIESZK.ŁUK.1931Wskutek tego wybrali się ludzie, aby oglądać, co się tam wydarzyło. I przyszli także do Jezusa i znaleźli tego człowieka, z którego wyszły czarty, siedzącego w ubraniu i przy zdrowych zmysłach u stóp Jezusa. I zdjął ich lęk.
9.GRZYM1936I ludzie wyszli obaczyć, co się stało; a gdy przyszli do Jezusa, zastali człowieka, z którego wyszło siedmiu złych duchów, przy zdrowych zmysłach i w ubraniu, jak siedział u stóp Jezusa, i zatrwożyli się tem.
10.DĄBR.WUL.1973I wyszli oglądać, co się stało. I przyszli do Jezusa, i ujrzeli, że człowiek, z którego wyszły czarty, siedział odziany i przy zdrowych zmysłach u nóg jego. I zdjął ich lęk.
11.DĄBR.GR.1961A ludzie wyszli zobaczyć, co się stało. I przyszli do Jezusa, i ujrzeli, że człowiek, z którego wyszły czarty, siedział ubrany i przy zdrowych zmysłach u stóp Jezusa. I zdjął ich lęk.
12.TYSIĄCL.WYD5Ludzie wyszli zobaczyć, co się stało. Przyszli do Jezusa i zastali człowieka, z którego wyszły złe duchy, ubranego i przy zdrowych zmysłach, siedzącego u nóg Jezusa. I ogarnął ich strach.
13.BRYTYJKALudzie wyszli zobaczyć, co się stało, i przyszli do Jezusa, i zastali tego człowieka, z którego demony wyszły, przyodzianego i przy zdrowych zmysłach, siedzącego u stóp Jezusa, i zlękli się.
14.POZNAŃSKAA ludzie wyszli zobaczyć, co się stało. Podeszli do Jezusa i ujrzeli człowieka, z którego wyszły czarty, siedzącego u stóp Jezusa, ubranego i przy zdrowych zmysłach. I strach ich ogarnął.
15.WARSZ.PRASKAWyszli więc [ludzie], żeby zobaczyć, co się stało; przyszli do Jezusa i zobaczyli człowieka, z którego wyszły złe duchy: siedział u Jego stóp, w odzieniu i przy zdrowych zmysłach. Wtedy ogarnęło ich przerażenie.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem wyszli zobaczyć co się stało, i przyszli do Jezusa. Znaleźli też siedzącego u stóp Jezusa – człowieka, z którego wyszły demony, ubranego i będącego przy zdrowych zmysłach; oraz się przestraszyli.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITLudzie wyszli więc zobaczyć, co się stało. Gdy przyszli do Jezusa i przekonali się, że człowiek, z którego wyszły demony, siedzi u Jego stóp ubrany i przy zdrowych zmysłach, przestraszyli się.
18.TOR.PRZ.2023Ludzie natomiast wyszli, aby zobaczyć, co się stało; a gdy przyszli do Jezusa, znaleźli człowieka, z którego wyszły demony, ubranego i przy zdrowych zmysłach siedzącego u stóp Jezusa, i przestraszyli się.