« Łuk 8:35 Ewangelia Łukasza 8:36 Łuk 8:37 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo powiedali im, i którzy widzieli, jako uzdrowion opętany.
2.WUJEK.1923I powiedzieli im téż ci, którzy widzieli, jako był uzdrowion od wojska.
3.RAKOW.NTI opowiedzieli im oni którzy widzieli, jako był zachowan on który był opętany.
4.GDAŃSKA.1881Opowiedzieli im tedy ci, którzy widzieli, jako uzdrowiono tego, który był opętany.
5.GDAŃSKA.2017A ci, którzy to widzieli, opowiedzieli im, jak ten opętany został uzdrowiony.
6.SZCZEPAŃSKIA ci, co widzieli, opowiedzieli im, w jaki sposób <opętaniec> wybawiony został [od legionu].
7.MARIAWICIA opowiedzieli im i ci, którzy widzieli, jako się stał uzdrowionym od wojska.
8.BIESZK.ŁUK.1931Świadkowie naoczni opowiadali im, jak opętany został uzdrowiony.
9.GRZYM1936Ci zaś, rtórzy byli przy tem zdarzeniu obecni, opowiedzieli im, jak został uwolniony.
10.DĄBR.WUL.1973A ci, co widzieli, opowiedzieli im, jak uzdrowiony został od czartów.
11.DĄBR.GR.1961A ci, co widzieli, opowiedzieli im, jak uzdrowiony został ów opętany.
12.TYSIĄCL.WYD5A ci, którzy widzieli, opowiedzieli im, w jaki sposób opętany został uzdrowiony.
13.BRYTYJKAA ci, którzy to widzieli, opowiedzieli im, jak został uzdrowiony ten opętany.
14.POZNAŃSKAA ci, którzy to widzieli, opowiedzieli im, jak opętany został uwolniony od czartów.
15.WARSZ.PRASKAA ci, którzy wszystko widzieli, opowiedzieli, w jaki sposób został uzdrowiony ów opętany.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A ci, którzy to zobaczyli, opowiedzieli im jak został uzdrowiony opętany.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITŚwiadkowie zajścia natomiast opowiedzieli im, jak doszło do uwolnienia opętanego.
18.TOR.PRZ.2023A opowiedzieli im ci, którzy widzieli, jak ten opętany został uzdrowiony.