« Łuk 8:3 Ewangelia Łukasza 8:4 Łuk 8:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Gdy się lepak schodził tłum mnogi, i z miast ściągali się k niemu, rzekł przez podobieństwo.
2.WUJEK.1923A gdy się wielka rzesza schodziła, i z miast kwapili się do niego, rzekł przez podobieństwo:
3.RAKOW.NTA gdy się schodziło tłumów wiele, i z miast, się zbieżeli do niego, rzekł przez przypowieść:
4.GDAŃSKA.1881A gdy się schodził wielki lud, i z różnych miast garnęli się do niego, rzekł przez podobieństwo;
5.GDAŃSKA.2017A gdy zeszło się wielu ludzi i z różnych miast przychodzili do niego, powiedział w przypowieści:
6.SZCZEPAŃSKIGdy zaś zebrała się wielka rzesza, a i z miasta garnęli się do Niego, przemówił w przypowieści:
7.BIESZK.ŁUK.1931Pewnego dnia, gdy się zebrała około niego wielka rzesza i nawet ludzie z miasta do niego się garnęli, Jezus taką im opowiedział przypowieść:
8.GRZYM1936A gdy się zgromadził ogromny tłum ludu i ze wszystkich miast spieszono do niego, powiedział tę przypowieść:
9.DĄBR.WUL.1973A gdy się zgromadziła rzesza wielka i z miast zdążali do niego, mówił w przypowieści:
10.DĄBR.GR.1961A kiedy się zgromadziła wielka rzesza i z miasta zdążali do niego, mówił w przypowieści:
11.TYSIĄCL.WYD5Gdy zebrał się wielki tłum i z poszczególnych miast przychodzili do Niego, opowiedział im przypowieść:
12.BRYTYJKAA gdy się zeszło wiele ludu i z miast przybywali do niego, rzekł w podobieństwie:
13.POZNAŃSKAKiedy zebrał się wielki tłum i z miast schodzili się do Niego, opowiedział przypowieść:
14.WARSZ.PRASKAA kiedy rzesze wielkie zbiegły się do Niego ze wszystkich miast, powiedział im taką oto przypowieść:
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy z miast schodził się wielki tłum i przychodzili do niego, powiedział przez podobieństwo:
16.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy gromadził się wielki tłum, ludzie bowiem z jednego miasta po drugim przychodzili do Niego, opowiedział taką przypowieść:
17.TOR.NOWE.PRZ.A gdy gromadził się wielki tłum, a ludzie przybywali z różnych miast do Niego, powiedział w podobieństwie: