« Łuk 8:39 Ewangelia Łukasza 8:40 Łuk 8:41 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Stało się lepak gdy się zwrócił Jesus, przyjął ji tłum, byli bo wszytcy czekający go.
2.WUJEK.1923I stało się, gdy się wrócił Jezus, przyjęła go rzesza; bo wszyscy go czekali.
3.RAKOW.NTI sstało się, gdy się nawrócił Jezus, przyjął go tłum; abowiem wszyscy oczekawali go.
4.GDAŃSKA.1881I stało się, gdy się wrócił Jezus, że go przyjął lud; albowiem nań wszyscy oczekiwali.
5.GDAŃSKA.2017A gdy Jezus wrócił, ludzie przyjęli go z radością. Wszyscy bowiem go oczekiwali.
6.SZCZEPAŃSKIA gdy Jezus wrócił, przyjęła Go rzesza, bo Go wszyscy oczekiwali.
7.MARIAWICII stało się, gdy się wrócił Jezus, przyjęła Go rzesza, bo wszyscy oczekiwali Go.
8.BIESZK.ŁUK.1931Gdy Jezus wrócił (do Kafarnaum), rzesza przyjęła go radośnie; oczekiwali go bowiem wszyscy.
9.GRZYM1936Po powrocie stamtąd cały lud przyjął Jezusa, bo wszyscy czekali.
10.DĄBR.WUL.1973I stało się, gdy wrócił Jezus, że przyjęła go rzesza, bo wszyscy go czekali.
11.DĄBR.GR.1961A gdy wrócił Jezus, przyjęła go rzesza, bo wszyscy na niego czekali.
12.TYSIĄCL.WYD5Gdy Jezus powrócił, tłum przyjął Go z radością, bo wszyscy Go wyczekiwali.
13.BRYTYJKAA gdy Jezus powrócił, przyjął go lud; wszyscy go bowiem oczekiwali.
14.POZNAŃSKAKiedy Jezus powrócił, przyjęto Go tłumnie, bo wszyscy Go oczekiwali.
15.WARSZ.PRASKAA kiedy Jezus wrócił, przyjął Go cały tłum; wszyscy bowiem czekali na Niego.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś kiedy Jezus wracał, wydarzyło się, że powitał go tłum, bo wszyscy na niego czekali.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy Jezus powrócił, tłum przyjął Go z radością. Wszyscy bowiem na Niego czekali.
18.TOR.PRZ.2023I stało się, gdy Jezus wrócił, że tłum przyjął Go z radością; albowiem wszyscy Go oczekiwali.