« Łuk 8:40 Ewangelia Łukasza 8:41 Łuk 8:42 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A oto przyszedł mąż, któremu imię Jair, a ten starszym szkolnym był, i padszy do nóg Jesusowych, modlił mu się, aby wszedł do domu jego,
2.WUJEK.1923A oto przyszedł mąż imieniem Jair, a ten był przełożonym bóżnice: i upadł do nóg Jezusowych, prosząc go, aby wszedł w dom jego.
3.RAKOW.NTA oto przyszedł mąż któremu imię Jair, a ten przedniejszym ze zgromadzenia był; a padszy do nóg Jezusowych prosił go aby wszedł w dom jego;
4.GDAŃSKA.1881A oto przyszedł mąż imieniem Jairus, a ten był przełożonym bóżnicy; a przypadłszy do nóg Jezusowych, prosił go, aby wszedł w dom jego.
5.GDAŃSKA.2017A oto przyszedł człowiek imieniem Jair, który był przełożonym synagogi. Upadł Jezusowi do nóg i prosił go, aby wszedł do jego domu.
6.SZCZEPAŃSKIA oto nadszedł <pewien> mąż, imieniem Jair, który był zwierzchnikiem bóżnicy, i padłszy Jezusowi do nóg, prosił Go, aby wszedł do domu jego.
7.MARIAWICII oto przyszedł mąż, imieniem Jair, a ten był przełożonym bożnicy Żydowskiej, i upadł u nóg Jezusa prosząc Go, aby wszedł do domu jego.
8.BIESZK.ŁUK.1931A oto, przyszedł tam do niego mąż, imieniem Jair, jeden z przełożonych bóżnicy. Przypadłszy do nóg Jezusowych, prosił go, aby wstąpił w dom jego;
9.GRZYM1936A oto przyszedł pewien człowiek, imieniem Jair, który był przełożonym bóżnicy, a rzucając się do stóp Jezusowych, błagał go, żeby szedł do niego.
10.DĄBR.WUL.1973A oto przybył człowiek, imieniem Jair, który był zwierzchnikiem synagogi. I padł do nóg Jezusa, prosząc go, aby wszedł do domu jego,
11.DĄBR.GR.1961A oto przybył mąż, imieniem Jair, który był zwierzchnikiem synagogi. I upadłszy do nóg Jezusa, prosił go, aby wszedł do domu jego,
12.TYSIĄCL.WYD5A oto przyszedł człowiek, imieniem Jair, który był przełożonym synagogi. Upadł Jezusowi do nóg i prosił Go, żeby zaszedł do jego domu.
13.BRYTYJKAA oto przyszedł mąż, imieniem Jair, który był przełożonym synagogi, i padł do nóg Jezusa, i prosił go, aby wstąpił do jego domu,
14.POZNAŃSKAA oto przyszedł człowiek imieniem Jair. Był on przełożonym synagogi. Upadł do nóg Jezusowi i prosił Go, aby wszedł do jego domu,
15.WARSZ.PRASKAI oto przyszedł człowiek, imieniem Jair, przełożony pewnej synagogi. Upadł Jezusowi do stóp i prosił Go, aby przybył do jego domu.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także oto przyszedł mąż, którego imię brzmi Jair, a był on przełożonym bóżnicy. I przypadł do nóg Jezusa oraz go prosił, by wszedł do jego domu.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy zjawił się człowiek imieniem Jairos. Był on przełożonym synagogi. Padł Jezusowi do stóp i zaczął Go błagać, aby wstąpił do jego domu.
18.TOR.PRZ.2023A oto przyszedł mąż, imieniem Jair, a był on przełożonym synagogi. A gdy upadł do stóp Jezusa, prosił Go, aby wszedł do jego domu.